FOKUS TV, TV6, ATM Rozrywka i TTV ze zmianą koncesji

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na wniosek nadawców, decyzjami z 5 sierpnia 2015 roku, dokonał zmian koncesji dla programów FOKUS TV, TV6, ATM Rozrywka i TTV w zakresie zapisów programowych.

W przypadku zapisów programowych dla kanału FOKUS TV, którego nadawca jest spółka TV Spektrum, zmiany polegają m.in. na:
– zwiększeniu minimalnego udziału audycji dokumentalnych, realizujących specjalizację programu, z 24% do 30% w tygodniowym czasie nadawania programu w godzinach 6:00-23:00;
– zmniejszeniu minimalnego udziału audycji edukacyjnych i poradniczych, realizujących specjalizację programu, z 40% do 34% w tygodniowym czasie nadawania programu w godzinach 6:00-23:00;
– zmniejszeniu minimalnego udziału audycji dla dzieci i młodzieży, realizujących specjalizację programu, z 8% do 4% w tygodniowym czasie nadawania programu w godzinach 6:00-23:00;
– poszerzeniu katalogu audycji poprzez wpisanie filmów fabularnych i seriali na poziomie nie mniejszym niż 4% w tygodniowym czasie nadawania programu w godzinach 6:00-23:00.

Dla kanału TV6, którego nadawcą jest spółka Telewizja POLSAT, modyfikacja zapisów programowych polega m.in. na zmianie charakteru specjalizacji z młodzieżowego, dla grupy wiekowej 6-19 lat, na specjalizację programową skierowaną do dzieci, młodzieży, i ich rodziców (grupa wiekowa 4-49 lat).

W przypadku zapisów programowych dla programu ATM Rozrywka, którego nadawca jest spółka ATM Grupa, modyfikacje polegają m.in. na:
– zmianie adresata na osoby pomiędzy 12 a 59 rokiem życia, kobiety, mężczyźni, młodzież, osoby posiadające wykształcenie średnie lub wyższe;
– zwiększeniu udziału audycji powtórkowych z 55% tygodniowego i rocznego czasu nadawania programu do 60% tygodniowego czasu nadawania;
– zwiększeniu minimalnego udziału filmów fabularnych (pełno-, średnio- i krótkometrażowe, jednostkowe i seriale) z 43% do 64% w tygodniowym czasie nadawania programu w godzinach 6:00-23:00;
– zmniejszeniu minimalnego udziału audycji dla dzieci z 9% do 0% w tygodniowym czasie nadawania programu w godzinach 6:00-23:00.

Dla programu TTV, którego nadawcą jest spółka Stavka, modyfikacja zapisów programowych polega m.in. na:
– poszerzeniu charakteru specjalizacji z publicystyczno-informacyjno-poradnikowego na publicystyczno-informacyjno-poradnikowo-edukacyjny;
– zwiększeniu czasu rozpowszechniania programu do pełnego wymiaru (z nie mniej niż 18 godzin na 24 godziny na dobę);
– zmniejszeniu udziału audycji wyspecjalizowanych w tygodniowym czasie nadawania w godzinach 6:00-23:00, z nie mniej niż 72% do 70%;
– zwiększeniu przewidywanego udziału powtórek audycji w tygodniowym czasie nadawania programu z 40% do 60%.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *