Fokus TV z koncesją na MUX-1

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji decyzją z 22 listopada 2013 roku udzieliła spółce TV Spektrum Sp. z o.o. koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą Fokus TV w sygnale pierwszego multipleksu (MUX-1) Naziemnej Telewizji Cyfrowej. Koncesja obowiązuje od 22 listopada 2013 roku i wygasa z dniem 21 listopada 2023 roku.

Fokus TV będzie rozpowszechniany codziennie, nie mniej niż 24 godziny na dobę. Będzie miał miał charakter wyspecjalizowany edukacyjno-poznawczy. Program będzie prezentował filmy, reportaże oraz inne audycje z takich dziedzin jak: nowe technologie i wynalazki, gospodarka, kultura i historia cywilizacji świata oraz o tematyce podróżniczej, etnograficznej, geograficznej, przyrodniczej i ekologicznej.

Spółka TV Spektrum Sp. z o.o. będzie mogła rozpocząć rozpowszechnianie programu Fokus TV w sposób naziemny cyfrowy po wydaniu przez Prezesa UKE decyzji w sprawie dokonania rezerwacji częstotliwości.

Program Fokus TV będzie nadawany codziennie przez całą dobę. Adresowany jest do szerokiej grupy odbiorców, w tym także do całych rodzin, do widzów z wszystkich warstw społecznych, z dużych miast i małych miejscowości, ciekawych świata, szukających inspiracji i wiedzy. Program będzie budowany w oparciu o wyniki badań wyspecjalizowanych instytutów badawczych i potrzeby widzów oraz dostosowany do rytmu życia poszczególnych podgrup społecznych i wiekowych.

TV Spektrum Sp. z o.o. poinformowała KRRiT, że zamierza korzystać ze zbiorów filmowych innych nadawców (m.in. Chello Central Europe, BBC Worldwide, KS-Technologies, NGC Europe Limited, Telewizja Polska, Media Corporation, Endemol), głównie kanałów o profilu edukacyjno-poznawczym, kupować audycje, bądź wchodzić z nimi w koprodukcje.

Fokus TV zamierza uzupełniać bibliotekę programową także w oparciu o muzea, uczelnie wyższe, ministerstwa, ambasady, Parlament Europejski oraz organizacje samorządowe, NGO i Greenpeace Polska, a także takie organizacje międzynarodowe jak WHO, UNICEF, WWF, UNESCO.

TV Spektrum Sp. z o.o. zadeklarowała, że jej celem jest zbudowanie obszaru zdobywania wiedzy o świecie przez naszego widza, w którym to obszarze widz czułby się swobodnie i bez kompleksów. W dobie dynamicznych zmian w sposobie konsumpcji mediów będziemy zwracali szczególną uwagę na udostępnianie treści edukacyjno-poznawczych, emitowanych w naszym kanale, również w technologii VOD.

Fokus TV zapewnia, że oferta edukacyjno-poznawcza będzie różnorodna, na wysokim poziomie realizacyjnym, da widzom wiedzę o otaczającym świecie od najbliższego lokalnego sąsiedztwa po odległe miejsca na ziemi. Wiedza ta, okraszona odpowiednią dawką rozrywki, będzie spełniała potrzeby edukacyjne całej rodziny, przekazywała normy społeczno-moralne i kształtowała osobowości dzieci i młodzieży. Dzięki połączeniu funkcji edukacyjnej z rozrywkową (nauka przez zabawę) kanał będzie realizował cele edukacyjne i poznawcze w sposób łatwy do przyjęcia, atrakcyjny w warstwie zarówno treściowej jak i wizualnej, a przez to zapamiętywany, angażujący i inspirujący. W programie będą poruszane też zagadnienia istotne z punktu widzenia społeczeństwa czy gospodarki. Będzie to kanał, który służyć ma prezentowaniu i propagowaniu konstytucyjnych zasad upowszechnienia i równego dostępu do dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, które są ważnym elementem tożsamości narodowej Polaków, wolności słowa, bezstronności wobec przekonań światopoglądowych i filozoficznych, równych praw kobiet i mężczyzn, popularyzowaniu nauki i dbałości o środowisko naturalne.

TV Spektrum Sp. z o.o. przewiduje, że będzie wypełniać zadania radiofonii i telewizji w zakresie dostarczania informacji, udostępniania dóbr kultury i sztuki, ułatwiania korzystania z oświaty i dorobku nauki, upowszechniania edukacji obywatelskiej, dostarczania rozrywki oraz popierania krajowej twórczości audiowizualnej. Fokus TV będzie realizować swoje cele w ramach pełnienia następujących funkcji:
– edukacyjnej – prezentowanie takich audycji, które mają rozwijać widza oraz przekazywać normy i zachowania służące prawidłowemu wykonywaniu ról społecznych;
– informacyjnej – informowanie w sposób rzetelny i pozbawiony opinii o zjawiskach i faktach otaczającego nas świata, dzięki czemu widz poszerzy swoją wiedzę w sposób obiektywny i niezależny;
– estetycznej – przez dobór środków audiowizualnych – służącej rozbudzaniu i rozwijaniu zainteresowań, ukazywaniu sensu życia i miłości, zapoznawaniu z problemami współczesnego świata, uczeniu zrozumienia i tolerancji w stosunku do innych kultur, rozwijaniu aktywności i zdolności spostrzeżeniowej oraz kształtowaniu postawy badawczej;
– interaktywnej – prezentowany kanał ma mieć formę dialogu z widzem: sondaże, ankiety, telekonkursy poznawcze, plebiscyty, kontakt korespondencyjny, pocztowy i elektroniczny, formy uzupełniania dystrybucji tradycyjnej w ramach HBB TV (Hybrid Broadcast Broadband TV), a także oferta internetowa z nowoczesnym portalem edukacyjno-poznawczym;
– integracyjnej – niwelującej różnice w dostępności do wiedzy, oświaty i kultury poprzez patronowanie wydarzeniom edukacyjnym, kulturalnym i akcjom charytatywnym oraz udostępnianie anteny dla różnych środowisk i grup społecznych;
– rozrywkowej – kanał ma zapewniać widzowi rozrywkę ułatwiając mu jednocześnie przyswajanie wiedzy, mieć walor optymistyczny, budować wśród widzów poczucie własnej wartości oraz rozwijać sferę intelektualną widza, włączając go również w zabawy na antenie – telekonkursy, teleturnieje, sondy.

Funkcje te mają się łączyć i uzupełniać, rozwijać zainteresowania widza, posiadać wartości poznawcze, społeczno-moralne oraz sprawiać przyjemność i działać antystresowo.

Strategia budowania programu będzie długofalowa, zgodna z oczekiwaniami widzów oraz postępującą technologią, stacja będzie codziennie monitorowana w oparciu o dane telemetryczne i na tej podstawie będą podejmowane decyzje programowe i marketingowe mające na celu zwiększanie oglądalności kanału. Wnioskodawca zadba o wysoki poziom profesjonalizmu w tworzeniu programu, umożliwi odbiorcom poszerzanie wiedzy w sposób dostępny, atrakcyjny i przyjazny. Będzie pozyskiwać do swojej oferty programowej najbardziej wartościowe materiały z formie filmów, dokumentów, reportaży itd. z takich obszarów tematycznych jak nauka, wynalazki, nowe technologie, geografia, podróże, kultura, historia świata, kosmos, cywilizacje, etnografia, biografie, przyroda, ekologia, ekonomia.

Udział audycji realizujących specjalizację edukacyjno-poznawczą wyniesie nie mniej niż 72,5% w miesięcznym czasie nadawania programu w godzinach 6:00-23:00. W projektowanym programie TV Spektrum Sp. z o.o. planuje następujące rodzaje audycji (minimalny udział w tygodniowym czasie nadawania programu w godzinach 6:00-23:00 oraz minimalny udział audycji realizujących specjalizację programu w czasie j.w.): dokument – nie mniej niż 24% (w całości realizujący specjalizację programu); audycje edukacyjne – nie mniej niż 24% (w całości realizujące specjalizację programu); audycje poradnicze – nie mniej niż 16% (w całości realizujące specjalizację programu); audycje dla dzieci i młodzieży – nie mniej niż 8% (w całości realizujące specjalizację programu); audycje informacyjne – nie mniej niż 1% (nie mniej niż 0,5% realizujące specjalizację programu).

Jak wynika z zaprojektowanej struktury programowej trzonem oferty edukacyjno-poznawczej będą filmy dokumentalne i audycje edukacyjne. W programie nadawane będą także audycje poradnicze z różnych dziedzin, audycje dla dzieci i młodzieży oraz w niewielkim wymiarze informacja. Z założeń projektowanego programu wynika, że Fokus TV będzie nadawać również audycje publicystyczne naświetlające niezbędny kontekst i tło poruszanych problemów, w tym trudnych i kontrowersyjnych, realizowane w formie komentarzy i relacji reporterskich, wywiadów, rozmów, dyskusji i zapowiedzi, audycje rozrywkowe takie jak zabawy na antenie, telekonkursy, teleturnieje i sondy oraz materiały z wydarzeń kulturalnych i sportowych.

Istotną cechą programu będzie różnorodność tematyczna audycji oraz podział bloków (pasm) w zależności od trybu życia grupy docelowej i działań stacji konkurencyjnych (być ich alternatywą). 3,5 godzinne tematyczne bloki programowe będą pochodzić z akwizycji zagranicznych i polskich. Układ ramowy programu będzie inny w dni robocze i inny w weekendy. W programie porannym znajdą się audycje skierowane do młodszego widza (np. poranne lekcje angielskiego dla dzieci). W godzinach przedpołudniowych zaplanowano audycje edukacyjne dotyczące otaczającej rzeczywistości od wyjaśniania zjawisk i procesów po objaśnianie aktualnych wydarzeń i odkrywanie własnych pasji. (np. dzika natura, biografie, programy poradnicze dotyczące spraw ogrodniczych, budowlanych, zdrowotnych czy programy geograficzne lub o żeglarstwie). W prime time przewidziano filmy dokumentalne, audycje o charakterze popularno-naukowym i inne popularne pozycje (np. blok filmów – Uwolnić marzenia, Fokus na podróże, Adrenalina).

TV Spektrum Sp. z o.o. opisała projekt i strukturę ramówki oraz zawartość tematyczną przykładowych pasm takich jak:
– „Dzika natura” – pasmo poranne dla całej rodziny, którego celem jest przybliżenie świata przyrody;
– „Historia i militaria” – dla miłośników historii, militariów, technologii i rekonstrukcji historycznych;
– „Przekroczyć granice niemożności” – dla miłośników wiedzy oraz jej zastosowań w zakresie odkryć naukowych, architektury czy tajników ekstremalnego wędkowania;
– „Nauka na wesoło” – prezentowanie nauk ścisłych w sposób lekki i zabawowy;
– „Wydarzenia, które zmieniły świat” – historie prowokujące do myślenia i zgłębiania wiedzy. Rano znajdą się tematy łatwiejsze kierowane do młodego widza, wieczorem trudniejsze;
– „Adrenalina” – sytuacje ekstremalne i ciekawostki;
– „Sekrety, skarby, tajemnice” – produkcje dotyczące polskiej kultury i zabytków, a także świata;
– „Podróże” – przygoda, survival, odkrywanie świata oraz przewodniki, jak tanio i ciekawie zwiedzać różne kraje.

Każdy dzień ma mieć indywidualny charakter, aby odbiorca wiedział, czego się spodziewać w poszczególne dni tygodnia.

Fokus TV planuje, że audycje powtórkowe zajmą około 50% w tygodniowym czasie nadawania programu.

Według deklaracji TV Spektrum Sp. z o.o. audycje wytworzone pierwotnie w języku polskim zajmą 35%, a audycje europejskie 55% w kwartalnym czasie nadawania programu.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *