Kino Polska z koncesją na kolejne 10 lat

Zarząd Kino Polska TV S.A. poinformował, że 14 listopada 2013 roku do spółki Kino Polska TV została dostarczona koncesja, udzielona przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, na rozpowszechnianie drogą rozsiewczą satelitarną programu telewizyjnego pod nazwą Kino Polska przez okres kolejnych 10 lat.

Podstawowe warunki koncesji nie uległy zmianie w stosunku do aktualnie obowiązującej koncesji, która wygasa w dniu 17 grudnia 2013 roku. Nowa koncesja będzie obowiązywała od 18 grudnia 2013 roku do 17 grudnia 2023 roku. Nowo wydana koncesja umożliwi także dalszą obecność Kino Polska na czwartym multipleksie (MUX-4) Naziemnej Telewizji Cyfrowej.

Źródło: Kino Polska TV

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *