KRRiT o zagospodarowaniu MUX-5, 6 i 8

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w „Strategii Regulacyjnej na lata 2014-2016” przedstawiła plan działań na rzecz rozwoju Naziemnej Telewizji Cyfrowej. Działania te mają polegać przede wszystkim na opracowaniu koncepcji zagospodarowania piątego (MUX-5), szóstego (MUX-6) i ósmego (MUX-8) multipleksu Naziemnej Telewizji Cyfrowej.

KRRiT zapowiedziała, że przed przystąpieniem do opracowania koncepcji zakończenia procesu cyfryzacji telewizji naziemnej oraz kształtu przyszłego rynku telewizyjnego dokona analizy potrzeb rynku. Ogłoszone zostaną konsultacje publiczne dotyczące zainteresowania nadawców umieszczeniem swoich programów w multipleksach naziemnych, w tym potrzeb zgłoszonych przez TVP, a także przeprowadzone zostaną badania oczekiwań odbiorców w zakresie preferowanych gatunków programowych, a także ich zainteresowania ofertą programową płatną.

Koncepcja, którą Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji opracuje w porozumieniu z Urzędem Komunikacji Elektronicznej, zawierać będzie propozycje zakończenia procesu cyfryzacji telewizji naziemnej, w tym:
– zagospodarowanie pozostałych zasobów częstotliwości dla cyfrowego rozpowszechniania programów ogólnopolskich publicznych i koncesjonowanych, z uwzględnieniem możliwości częstotliwościowych oraz potrzeb nadawców regionalnych i lokalnych poprzez Ogłoszenie Przewodniczącego KRRiT lub wydanie decyzji rezerwacyjnej;
– ewentualne zmiany w zagospodarowaniu istniejących multipleksów z uwzględnieniem tych, które wynikają z konieczności dokończenia budowy MUX-3 i MUX-4;
– zakres usług wysokiej rozdzielczości (HD);
– zakres ewentualnych warunków wprowadzenia programów kodowanych (płatnych) i związanych z tym usług dostępu warunkowego;
– ofertę programową zgodną z preferencją odbiorców;
– uruchomienie emisji w momencie zaistnienia ku temu warunków technicznych wynikających z porozumień międzynarodowych (Akta Końcowe Regionalnej Konferencji Radiokomunikacyjnej RRC-06).

Według KRRiT możliwe scenariusze zagospodarowania MUX-8 powinny uwzględniać między innymi następujące okoliczności:
– przeznaczenie zasobów na potrzeby transmisji obecnie nadawanych programów w standardzie HD;
– umożliwienie nadawania nowych programów w standardzie SD lub HD;
– wdrożenie transmisji w standardzie DVB-T2, co pozwoli na zdwojenie efektywności wykorzystania zasobów lecz będzie wymagało wymiany dekoderów;
– umożliwienie operatorowi pobierania opłat, co w przypadku zastosowania techniki DVB-T2 mogłoby wiązać się z dystrybucją odbiorników o tym standardzie wliczoną w koszty usługi;
– simulcast głównych programów w DVB-T2 w celu wymiany sprzętu odbiorczego na sprzęt dwusystemowy DVB-T/DVB-T2;
– pozostawienie operatorowi „aktywnemu” swobody w wyborze programów do umieszczenia w sygnale multipleksu lub ustalenie obowiązku transmisji wskazanych programów;
– obowiązek zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony odbiorcy (treści szkodliwe dla małoletnich, usługi dostępu dla osób niepełnosprawnych, sposób rozpowszechniania przekazów handlowych);
– zapewnienie promocji produkcji europejskiej i pierwotnie wytworzonej w języku polskim;
– zapewnienie dalszego rozwoju zróżnicowanej oferty programowej.

Krajowa Rada zadeklarowała również, że będzie czynnie uczestniczyć w pracach parlamentarnych i rządowych zmierzających do wypracowania stanowiska państwa polskiego w sprawie przeznaczenia tzw. drugiej dywidendy cyfrowej, czyli zakresu częstotliwości 694-790 MHz. Pasmo 700 MHz jest, zdaniem KRRiT, niezbędne dla zapewnienia rozwoju cyfrowej telewizji naziemnej, w szczególności oferty telewizji publicznej, wspieranie inicjatyw lokalnych i regionalnych, a także dla szerszego wprowadzenia do usługi naziemnej standardu wysokiej rozdzielczości (HDTV).

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *