KRRiT powołała zarządy 6 regionalnych rozgłośni PR

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na posiedzeniu 16 czerwca 2015 roku na wniosek rad nadzorczych podjęła uchwały o powołaniu zarządów regionalnych rozgłośni Polskiego Radia w Bydgoszczy, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Wrocławiu i Zielonej Górze. Powołanie zarządów poprzedziły trzyetapowe konkursy przeprowadzone przez rady nadzorcze tych spółek. Zarządy są jednoosobowe.

KRRiT powołała Cezarego Wojtczaka na Prezesa Zarządu Radia Pomorza i Kujaw w Bydgoszczy. Cezary Wojtczak jest wieloletnim pracownikiem bydgoskiej rozgłośni, dziennikarzem z 25 letnim doświadczeniem pracy w mediach. KRRiT bardzo dobrze oceniła spójną strategię i wizję rozwoju spółki oraz sposoby współkreowania tożsamości regionalnej, jakie przedstawił kandydat w trakcie postępowania konkursowego.

KRRiT powołała Andrzeja Szwabe na stanowisko Prezesa Zarządu Radia Lublin. KRRiT wysoko oceniła działalność mijającej kadencji, sposób zarządzania spółką, wiedzę merytoryczną i wysoką jakość oferty programowej potwierdzoną licznymi nagrodami dla zespołu dziennikarskiego.

KRRiT powołała Marka Składowskiego na Prezesa Zarządu Radia Łódź, pozytywnie oceniając sposób zarządzania, umiejętności menadżerskie, interesującą ofertę programową i skuteczną realizację strategii rozwoju spółki.

KRRiT powołała Mariusza Bojarowicza na Prezesa Zarządu Radia Olsztyn. Dobrze oceniła merytoryczną pracę, umiejętność współpracy z mniejszościami narodowymi zamieszkującymi ten region i konsekwencję w budowaniu interesującej, zróżnicowanej oferty programowej.

KRRiT powołała Tomasza Dudę na Prezesa Zarządu Radia Wrocław, doceniając jego wysokie kwalifikacje menadżerskie i sprawne zarządzanie spółką w mijającej kadencji oraz rozwój innowacyjnych projektów radiowych.

KRRiT powołała Dariusza Frejmana na Prezesa Zarządu Radia w Zielonej Górze, uznając jego umiejętność współpracy z lokalnym środowiskiem, konsekwencję w budowaniu spójnej koncepcji programowej, a także dotychczasowe zaangażowanie radia publicznego na rzecz regionu.

Kadencje nowych zarządów spółek regionalnych rozgłośni radiowych Polskiego Radia rozpoczną się z dniem następującym po dniu odbycia Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy, zatwierdzających sprawozdania spółek za 2014 rok. Kadencja trwa cztery lata.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *