KRRiT powołała zarządy 7 regionalnych rozgłośni PR

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na posiedzeniu 9 czerwca 2015 roku na wniosek rad nadzorczych podjęła uchwały o powołaniu zarządów regionalnych rozgłośni Polskiego Radia w Gdańsku, Katowicach, Koszalinie, Krakowie, Opolu, Poznaniu i Szczecinie. Powołanie zarządów poprzedziły trzyetapowe konkursy przeprowadzone przez rady nadzorcze tych spółek. Decyzją wszystkich rad nadzorczych zarządy spółek są jednoosobowe.

KRRiT powołała Lecha Parella na stanowisko Prezesa Zarządu Radia Gdańsk. KRRiT wysoko oceniła przebieg i osiągnięcia ostatniej sprawowanej przez niego kadencji, zaproponowane kierunki rozwoju rozgłośni, wysoką jakość oferty programowej Radia Gdańsk i rosnącą słuchalność rozgłośni na konkurencyjnym rynku.

KRRiT powołała Henryka Grzonkę na Prezesa Zarządu Radia Katowice, pozytywnie oceniając dotychczasowe zaangażowanie radia publicznego na rzecz regionu, doskonałą współpracę z lokalną społecznością i mniejszościami narodowymi zamieszkującymi Śląsk.

KRRiT powołała Piotra Ostrowskiego na Prezesa Zarządu Radia Koszalin. Dobrze oceniła spójną strategię funkcjonowania spółki w czasie ostatniej kadencji, merytoryczną pracę i konsekwencję w budowaniu atrakcyjnej oferty programowej i zaangażowanie rozgłośni regionalnej w inicjatywy lokalne.

KRRiT powołała Mariusza Pulita na Prezesa Zarządu Radia Kraków. Krajowa Rada pozytywnie oceniła predyspozycje i kompetencje, wykorzystanie kulturalnego potencjału Krakowa i regionu do budowania ciekawej oferty dla słuchacza, wyróżniającej się wysoką jakością oferty programowej oraz innowacyjność w rozwoju nowych platform dostępu do radia.

KRRiT powołała Pawła Frącza na Prezesa Zarządu Radia Opole, uznając jego spójną koncepcję programową i organizacyjną spółki za ogromny wkład w szybki rozwój rozgłośni we wszystkich obszarach jej działalności w ostatniej kadencji. Wysoko oceniono realizację przedsięwzięć finansowo-programowych, współpracę z mniejszościami narodowymi oraz pozycję lidera wśród rozgłośni radiowych regionu.

KRRiT powołała Mariusza Szymyślika na Prezesa Zarządu „Radia Merkury” w Poznaniu doceniając osiągnięcia upływającej kadencji, przede wszystkim skuteczne działania umacniające pozycję dwóch programów: regionalnego oraz miejskiego zwiększające ich udział w słuchalności.

KRRiT powołała Adama Rudawskiego na Prezesa Zarządu Radia Szczecin, uznając jego umiejętności konsekwentnego budowania ciekawej oferty programowej w połączeniu z wysoką słuchalnością rozgłośni, innowacyjne projekty słuchowisk radiowych i szukanie nowych kanałów dotarcia do słuchaczy radia.

Kadencje nowych zarządów spółek regionalnych rozgłośni radiowych Polskiego Radia rozpoczną się z dniem następującym po dniu odbycia Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy, zatwierdzających sprawozdania spółek za 2014 roku. Kadencja trwa cztery lata.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *