KRRiT przedstawia analizę wpływów abonamentowych

Z analizy rozliczeń wpływów abonamentowych przeprowadzonej przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji wynika, że systematycznie wzrasta liczba firm, które opłacają abonament radiowo-telewizyjny. Jednocześnie w czerwcu i lipcu 2012 roku KRRiT odnotowała wzrost wpływów z abonamentu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Analiza wpływów abonamentowych przeprowadzona przez KRRiT za ostatnie siedem miesięcy 2012 roku pokazuje, że wzrosła liczba zarejestrowanych abonentów. W 2011 roku (stan na 31 grudnia) zarejestrowanych było sześć milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy ośmiuset osiemdziesięciu dwóch abonentów(6.887.882), a pod koniec lipca 2012 roku liczba ta wyniosła sześć milionów dziewięćset dziesięć tysięcy trzysta trzydziestu jeden abonentów(6.910.331).

Jednocześnie nastąpił wzrost liczby abonentów zalegających z opłatami i abonentów ustawowo zwolnionych z opłat. Analiza pokazuje, że spadła ilość gospodarstw domowych terminowo wnoszących opłaty oraz znacznie wzrosła liczba firm, które w terminie regulują abonament radiowo-telewizyjny. Znacząco wzrasta także liczba podmiotów gospodarczych rejestrujących odbiorniki radiowe i telewizyjne.

Zaległości abonamentowe na 31 lipca 2012 roku wynosiły 2 miliardy 136 milionów 900 tys. i obniżyły się o około 2 mln 500 tys. złotych w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wzrosły wpływy uzyskiwane przez Pocztę Polską w wyniku ściągania zaległości abonamentowych, po akcji upomnień wysyłanych do abonentów zalęgających z opłatami.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *