KRRiT przedstawiła sprawozdanie za 2012 rok

Zgodnie z Ustawą o radiofonii i telewizji Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedstawiła 29 marca 2012 roku Sejmowi, Senatowi i Prezydentowi RP Sprawozdanie z działalności za rok ubiegły oraz Informację o podstawowych problemach radiofonii i telewizji. Dokumenty te przesłane zostały także Premierowi oraz przewodniczącym właściwych komisji Sejmu i Senatu.

W tym roku do podstawowych dokumentów KRRiT dołączyła jako wyodrębnioną część Aneks do Sprawozdania, w którym zawarte są informacje dotyczące mediów publicznych, a w szczególności realizowania przez nie planów programowych, wybranych obszarów technologicznych oraz wykorzystania środków abonamentowych i kosztów działalności misyjnej.

Dokumenty zostały także udostępnione opinii publicznej na stronie internetowej KRRiT:
Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2012 roku
Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2012 roku
Aneks do Sprawozdania za rok 2012

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *