KRRiT wydała rozporządzenie w sprawie opłat koncesyjnych, bliżej do konkursu na MUX-1

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 4 grudnia 2012 roku wydała rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz sposobu ich wyliczania. Nowe rozporządzenie określa m.in. wysokość opłat koncesyjnych dla programów telewizyjnych rozpowszechnianych w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie DVB-T.

Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie o zasięgu ogólnopolskim w standardzie DVB-T, w systemie standardowej rozdzielczości, wyniesie 12 945 000 zł, a w systemie wysokiej rozdzielczości, 25 890 000 zł.

Natomiast opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie o zasięgu ogólnopolskim, dla wszystkich standardów naziemnej radiofonii cyfrowej, została ustalona na poziomie 6 158 785 zł.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia – rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 7 grudnia 2012 roku.

Wydanie nowego rozporządzenia przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji umożliwi między innymi ogłoszenie konkursu na wolne miejsca po Telewizji Polskiej na pierwszym multipleksie (MUX-1) Naziemnej Telewizji Cyfrowej. Ustawa o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej nakłada na KRRiT obowiązek ogłoszenia konkursu do końca 2012 roku.

Do tej pory chęć udziału w konkursie na wolne miejsca po Telewizji Polskiej w pierwszym multipleksie wyraziło czterech nadawców – 4fun Media, Fundacja Lux Veritatis, Telewizja Polska oraz Turner Broadcasting System.

Źródło: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej/własne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *