KRRiT z konsultacjami w sprawie oferty MUX-8

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przeanalizowała ofertę programową Naziemnej Telewizji Cyfrowej dostępną za pomocą istniejących trzech multipleksów (MUX-1, MUX-2 i MUX-3), a także sytuację na rynku reklamy telewizyjnej oraz wzięła pod uwagę ocenę Naziemnej Telewizji Cyfrowej przez odbiorców.

W wyniku powyższych analiz uchwałą z dnia 30 października 2014 roku KRRiT uznała, że trzy miejsca w ósmym multipleksie (MUX-8) przeznaczy dla programów Telewizji Polskiej (trzy programy w standardzie SD lub jeden w standardzie HD i jeden w SD). Pozostałe cztery miejsca w standardzie SD KRRiT postanowiła przeznaczyć na programy, na które nadawcy uzyskają koncesje przewodniczącego KRRiT.

Krajowa Rada przywiązując dużą wagę do opinii przedstawianych przez odbiorców oraz podmiotów działających na rynku mediów elektronicznych oraz troszcząc się o zapewnienie jawności i przejrzystości podejmowanych działań i decyzji, w związku z trwającymi analizami dotyczącymi doboru oferty programowej dostępnej w sposób naziemny cyfrowy w ósmym multipleksie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji poddaje pod konsultacje społeczne następujące zagadnienie:

Jakie istniejące lub nowe cztery programy telewizyjne w najpełniejszy sposób uzupełnią ofertę programową naziemnej telewizji cyfrowej i w związku z tym powinny znaleźć się w bezpłatnej ofercie operatora multipleksu ósmego?

Stanowiska konsultacyjne należy przekazywać do dnia 30 kwietnia 2015 roku na adres elektroniczny konsultacje_programymux8@krrit.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa z dopiskiem „Konsultacje_programymux8”.

Opinie osób fizycznych będą mogły być uwzględnione w podsumowaniu postępowania konsultacyjnego w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celach związanych z postępowaniem konsultacyjnym według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały KRRiT nr 329/2012.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

3 Comments on “KRRiT z konsultacjami w sprawie oferty MUX-8”

  1. Nawet głosowanie na tej stronie pokazuje że ludzie chcą TVP Sport co od dawna wiadomo, a TVP nic na to nie reaguje ;(

  2. jak do maila ze „stanowiskiem” dodać oświadczenie według : Załącznik nr 2 do uchwały KRRiT nr 329/2012, jeżeli ma tam być własnoręczny podpis?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *