KRRiT z nowym rozporządzeniem w sprawie głośności reklam

W piątek, 11 stycznia 2013 roku w Dzienniku Ustaw ogłoszono rozporządzenie KRRiT zmieniające zapisy rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia w programach radiowych i telewizyjnych działalności reklamowej i telesprzedaży. Wprowadzone zmiany w rozporządzeniu mają na celu między innymi wyeliminowanie uciążliwego dla odbiorcy zjawiska zbyt wysokiego poziomu głośności reklam i telesprzedaży.

W wyniku nowelizacji rozporządzenia, zmianie ulegną zapisy dotyczące głośności reklam i telesprzedaży w stosunku do poziomu głośności audycji. Obecne przepisy mówią, że poziom głośności reklam i telespsrzedaży nie powinien przekraczać poziomu głośności audycji je poprzedzających. Natomiast po wejściu w życie nowego rozporządzenia, co będzie miało miejsce po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia, przepisy będą stanowiły, że poziom głośności reklam i telesprzedaży emitowanych w trakcie audycji lub bezpośrednio po niej nie może przekroczyć poziomu głośności tej audycji.

Zmianie ulegnie również sposób pomiaru głośności reklam przez nadawców. Na tę chwilę nadawca zobowiązany jest do porównania poziomu głośności audycji nadawanych w okresie 20 sekund przed rozpoczęciem nadawania reklam i telesprzedaży z poziomem głośności poszczególnych nadawanych reklam i telesprzedaży. Po wejściu nowego rozporządzenia w życie, poziom głośności reklam i telesprzedaży emitowanych w trakcie audycji emitowanych w czasie rzeczywistym bądź z wykorzystaniem pętli opóźnionej lub bezpośrednio po tej audycji nie będzie mógł przekroczyć poziomu części tej audycji wyemitowanej po ostatniej reklamie lub telesprzedaży o wartość większą niż 1 wyrażoną w jednostce pomiarowej głośności (o której mowa w załączniku do nowego rozporządzenia).

Treść rozporządzenia KRRiT

Źródło: Dziennik Ustaw/Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *