KRRiT złożyła sprawozdanie za 2015 rok

Zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji 31 marca 2016 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedstawiła Sejmowi, Senatowi i Prezydentowi RP Sprawozdanie z działalności za rok 2015 oraz Informację o podstawowych problemach radiofonii i telewizji. Dokumenty przesłane zostały także pani Premier oraz przewodniczącym właściwych komisji Sejmu i Senatu.

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2015 roku zostało jednogłośnie przyjęte uchwałą 67/2016 z 8 marca 2016 roku. Zawiera ono informacje o sposobie wykonania wszystkich ustawowych zadań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w tym dotyczących postępowań koncesyjnych, sprawowania kontroli działalności nadawców, podziału opłat abonamentowych, współpracy międzynarodowej oraz wydawania rozporządzeń jako wykonawczych aktów prawnych.

Tegoroczne sprawozdanie zawiera także krótkie podsumowanie najważniejszych dokonań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, której kadencja w obecnym składzie w tym roku dobiegnie końca.

W Informacji o podstawowych problemach radiofonii i telewizji, która jak co roku towarzyszy Sprawozdaniu, znajduje się analiza zjawisk i procesów zachodzących na rynku mediów audiowizualnych.

Do podstawowych dokumentów KRRiT dołączyła Zieloną księgę cyfryzacji radia w Polsce, będącą podsumowaniem rozpoczętych w 2013 roku prac Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Zielona Księga zawiera między innymi opis sytuacji radia analogowego w Polsce i na świecie, stan prac nad cyfryzacją rozpowszechniania programu radiowego oraz perspektywy rozwoju. W dokumencie przedstawiono rekomendacje dalszych prac nad rozwojem rynku radiowego w Polsce z wykorzystaniem technologii DAB+, najbardziej popularnego standardu cyfrowego.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *