KRRiT zmienia tryb postępowania i zawartość wniosku koncesyjnego

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych. Nowelizacja ma na celu dostosowanie treści dokumentu do zmieniających się w ostatnim czasie przepisów.

Rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych zmieniane było ostatnio 4 stycznia 2007 roku.

Od tego czas nowelizacji uległa m.in. ustawa o radiofonii i telewizji, ustawa o swobodzie działalności gospodarczej i ustawa o Krajowym Rejestrze Sadowym. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zmieniła rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych dostosowując je do obecnych przepisów. Ponadto zmiany mają na celu uproszczenie postępowania koncesyjnego i doprecyzowanie zapisów.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 20 grudnia 2012 r. W życie weszło z dniem ogłoszenia.

Treść rozporządzenia KRRiT

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *