Lidia Kozłowska z UKE zastępcą przewodniczącego BEREC

W dniu 5 grudnia 2014 roku podczas plenarnego posiedzenia Rady Organów Regulacyjnych BEREC wybrany został przewodniczący BEREC na rok 2016 oraz 2 zastępców przewodniczącego BEREC na rok 2015.

Stanowisko przewodniczącego BEREC w roku 2016 obejmie Wilhelm Eschweiler – zastępca przewodniczącego niemieckiego organu regulacyjnego BNetzA. Zgodnie z regulaminem wewnętrznym BEREC w roku 2015 Wilhelm Eschweiler będzie piastował funkcję zastępcy przewodniczącego BEREC. Pozostałymi zastępcami przewodniczącego w roku 2015 zostali: Lidia Kozłowska – Zastępca Prezesa UKE oraz Kevin O’Brien – przewodniczący irlandzkiego organu regulacyjnego COMREG.

Przewodniczącym BEREC w roku 2015 będzie Fátima Barros – szefowa portugalskiego organu regulacyjnego, która została wybrana na to stanowisku w ubiegłym roku.

BEREC jest Organem Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej, powołanym na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 roku ustanawiającego Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd. Zrzesza on 28 unijnych organów regulacyjnych (na prawach członka) oraz Komisję Europejską, Urząd Nadzoru EFTA i organy regulacyjne z państw mających status kandydata do UE (na prawach obserwatora). Głównym celem BEREC jest promowanie spójnego wdrażania regulacji unijnych, a przez to poprawa funkcjonowania jednolitego rynku.

Piastowanie funkcji przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego BEREC jest dobrowolnym zobowiązaniem osoby wybranej i reprezentującym dany organ regulacyjny. Te funkcje nie wiążą się z zatrudnieniem przez BEREC.

Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *