Media Works i Astro wspólnie zaoferują dwa kanały w konkursie na MUX-1

Spółka Media Works ze spółką Astro podpisały list intencyjny, na mocy którego postanowiły, że zainteresowane są podjęciem wzajemnej współpracy przy uruchomieniu i rozpowszechnianiu przez Media Works dwóch programów telewizyjnych. Media Works oświadczyła w liście intencyjnym, że w celu rozpowszechniania programów telewizyjnych zamierza ubiegać się o uzyskanie koncesji  na ich rozpowszechnianie drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w multipleksie pierwszym.

Strony postanowiły, że w ramach współpracy Astro jest gotowa oddać w dzierżawę na rzecz Media Works będącą w jej posiadaniu infrastrukturę techniczną niezbędną do rozpowszechniania programów telewizyjnych, a także oddać w najem niezbędną powierzchnię studyjną, jak i udostępnić swoje doświadczenie, wiedzę i know-how w produkcji programów telewizyjnych.

Strony ustaliły, że szczegółowe warunki współpracy zostaną ustalone na podstawie szczegółowych umów, których zawarcie nastąpi po pozytywnym dla Media Works rozstrzygnięciu postępowań w przedmiocie udzielenia koncesji na rozpowszechnianie programów telewizyjnych ogłoszonych przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w dniu 20 grudnia 2012 roku.

Źródło: Point Group

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *