10 października 2016 roku w multipleksie ósmym (MUX-8) Naziemnej Telewizji Cyfrowej zameldowały się przekazy kontrolne czterech programów telewizyjnych – Metro, NOWA TV, WP1 i ZoomTV. Przekazy mają postać planszy z zapowiedziami startu poszczególnych programów.

Metro, NOWA TV, WP1 i ZoomTV są identyfikowane w EPG odpowiednio jako MetroTV, NowaTV, WP1 i ZoomTV. Przekazy programów pojawiły się w miejscu testów oznaczony jako Test 4, Test 5, Test 6 i Test 7.

Nadawcy kanałów Metro i ZoomTV na planszach informują, że przekazy ich stacji startują wkrótce, natomiast emisja kanału NOWA TV ma nastąpić w listopadzie, a stacji WP1 w grudniu.

metro

nowatv

wp1

zoomtv

Źródło: Krzysztof Miśkowicz