Nadawca Kino Polska z dobrymi wynikami finansowymi w 1. półroczu 2012 roku

W I półroczu 2012 r. zysk netto Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. wyniósł blisko 7 542 tys. zł.  W stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku to więcej aż o 155%.

Jesteśmy zadowoleni, że nasza strategia rozwoju przynosi tak dobre rezultaty – mówi Bogusław Kisielewski, Członek Zarządu Kino Polska TV S.A.

W pierwszej połowie roku Grupa Kapitałowa Kino Polska TV S.A. kontynuowała budowę kompleksowej oferty w branży filmowej i telewizyjnej. Zysk z działalności operacyjnej Grupy wyniósł w tym czasie niemal 9 119 tys. zł, co w porównaniu z ok. 3 471 tys. zł w analogicznym okresie poprzedniego roku stanowi 162,71% wzrost.

W I półroczu 2012 r. przychody reklamowe Grupy ukształtowały się na poziomie niemal 8 092 tys. zł. Jest to ponad 112% wzrost wobec analogicznego okresu poprzedniego roku.

Zwiększeniu uległy również przychody ze sprzedaży, sięgając prawie 49 838 tys. zł. W porównaniu z danymi sprzed roku jest to wzrost o ponad 28%.

Dzięki temu, że systematycznie rośnie zasięg techniczny kanałów produkowanych i dystrybuowanych przez Kino Polska TV S.A., wyższe były również przychody Grupy z działalności emisyjnej. W porównaniu z I półroczem 2011 r. wzrosły one o 8,89%, osiągając poziom blisko 21 786 tys. zł. W tym samym okresie produkcja kanałów przyniosła Grupie wpływy w wysokości niemal 16 706 tys. zł.

Do głównych czynników, mających wpływ na wypracowane przez Grupę zyski, należy zaliczyć znaczący wzrost oglądalności (AMR) stacji telewizyjnych z portfolio Kino Polska TV S.A. Dał się on zauważyć przede wszystkim w odniesieniu do flagowego kanału spółki – Telewizji Kino Polska, która w kwietniu 2012 r. w grupie 16-49 odnotowała spektakularny wzrost średniej miesięcznej oglądalności – o niemal 260% wobec danych sprzed roku. Zwiększeniu uległ też udział stacji w rynku (SHR). W czerwcu w grupie 4+ był to ok. 126% wzrost wobec czerwca 2011 roku.

Spodziewane efekty przyniosła gruntowna restrukturyzacja Stopklatka S.A. W I półroczu 2012 r. spółka odnotowała stratę netto w wysokości ok. 217 tys. zł, czyli o blisko połowę mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku (wówczas wyniosła ona ok. 429 tys. zł).

Niższą stratę netto, narastająco za 2 kwartały – na poziomie ok. 183 tys. zł – miało też Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o. (w I kwartale 2012 r. było to ok. 239 tys. zł). Poprawa wyników CRF jest rezultatem wzrostu zamówień na usługi związane z rekonstrukcją i archiwizacją polskich filmów, a co za tym idzie – zwiększenia przychodów ze sprzedaży.
W I półroczu 2012 r. znaczącym wydarzeniem dla akcjonariuszy Kino Polska TV S.A. była dokonana 13 czerwca wypłata dywidendy. Dywidenda na jedną akcję wyniosła 1 zł. Spółka przeznaczyła na ten cel 13 859 tys. zł.

Obecnie Grupa w dalszym ciągu umacnia swoją pozycję na rynku płatnej telewizji. – Pracujemy nad zwiększeniem zasięgu technicznego naszych kanałów – mówi Bogusław Kisielewski. W telewizji internetowej ipla uruchomiony został pakiet FilmBox Live, a Telewizja Kino Polska dołączyła do oferty TV Mobilnej Cyfrowego Polsatu. Stacja została również udostępniona w szerokim pakiecie Cyfrowego Polsatu, zwiększając swój zasięg techniczny w obrębie tej platformy do blisko 2,8 mln gospodarstw domowych.

W ostatnim czasie zauważalny jest trend, że w stacjach tematycznych przychody reklamowe rosną szybciej niż w dużych kanałach – dodaje Bogusław Kisielewski. – W tym kontekście kolejne miesiące zapowiadają się dla nas obiecująco.

Źródło: Kino Polska TV

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *