Przyszłość rynku medialnego w Polsce – MUX-5, 6, 8 i cyfrowe radio (prezentacje)

Konferencja „Przyszłość rynku medialnego w Polsce” zorganizowana przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji i Międzynarodowe Targi Poznańskie w dniach 9-10 kwietnia, odbyła się pod patronatem WorldDMB oraz DigiTag, organizacji zrzeszających uczestników rynku radiowo-telewizyjnego z całego świata. Patronat technologiczny nad targami objęła Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej.

Otwierając konferencję Przewodniczący KRRiT Jan Dworak zwrócił uwagę na zmiany, jakie dokonały się na rynku wraz z procesem cyfryzacji telewizji. – Ponad połowa Polaków wymieniła odbiorniki telewizyjne, widzowie mogą oglądać dziś kilkanaście nowych programów o zróżnicowanej tematyce za cenę abonamentu, powstała alternatywa dla platform płatnych. Zmiana technologiczna wymusiła większy pluralizm treści i zwiększyła konkurencyjność nadawców, otworzyły się nowe możliwości również w wymiarze gospodarczym – podkreślał.

Pierwszy dzień konferencji poświęcony był dalszemu rozwojowi Naziemnej Telewizji Cyfrowej.

Wystąpienie programowe wygłosił Juliusz Braun, Prezes Telewizji Polskiej. Gościem specjalnym tego dnia konferencji był Grzegorz Napieralski, poseł na Sejm RP. W odbywających się tego dnia czterech panelach wzięli udział przedstawiciele Europejskiej Unii Nadawców (EBU), Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej (ITU), Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Instytutu Łączności, organizacji DigiTag zrzeszającej uczestników rynku telewizji naziemnej w Europie, operatora technicznego sieci EmiTel, Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, związków twórczych, a także przedstawiciele Telewizji Polskiej.

Dyskutowano o przyszłości pasma 700 MHz w Polsce, dywidendzie cyfrowej w kontekście dalszego rozwoju Naziemnej Telewizji Cyfrowej, testach nowych technologii i usług NTC. Jeden z paneli poświęcony był prawom autorskim. Na przykładzie streamingu omówiony został nowy sposób korzystania z zasobów kultury w Internecie, paneliści zastanawiali się także nad szansami i zagrożeniami dla branży w świetle prawa autorskiego.

Drugi dzień konferencji toczył się pod hasłem „Radio cyfrowe – więcej niż radio”.

KRRiT jako organ reprezentujący interesy odbiorców, nie może zignorować faktu, że radiowy, cyfrowy rozsiew naziemny daje możliwość bardziej efektywnej gospodarki widmem częstotliwości, pozwala na lepszą jakość dźwięku, bogatszą ofertę programową – a w przyszłości – dodatkowe usługi medialne. Żadna odpowiedzialna władza (czy to rządowa, samorządowa, czy publiczna) nie może zrezygnować z sygnału emitowanego z nadajników naziemnych, łatwo dostępnego dla słuchaczy, również podczas jazdy, dającego możliwość powszechnego, jednoczesnego, bezwarunkowego, bezpłatnego dostępu do programów i usług radia cyfrowego. W dodatku tańszego w eksploatacji, pochłaniającego mniej energii, bardziej ekologicznego. Rozsiew naziemny pozwala także na funkcje ostrzegawcze w razie katastrof lub nieszczęśliwych wypadków. Trudno by było uzasadnić fakt pozbawienia słuchaczy takich możliwości – napisał w wystąpieniu programowym otwierającym drugi dzień obrad Witold Graboś, zastępca przewodniczącego KRRiT.

Modele biznesowe technologii DAB+ oraz kluczowe warunki sukcesu przedstawił Patrick Hannon, przewodniczący WorldDMB, międzynarodowej organizacji, działającej na rzecz wdrażania radiowej emisji cyfrowej na świecie, do której od grudnia 2013 roku należy również Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. O procesie wdrażania cyfrowego radia w Wielkiej Brytanii, korzyściach, barierach i ryzykach wynikających z procesu opowiadała Jane Ostler z Digital Radio UK. Strategię wdrożenia DAB+ przez Polskie Radio zaprezentowali Henryk Cichecki, członek zarządu Spółki, Krzysztof Łuszczewski, Dyrektor Centrum Rozwoju Radiofonii Cyfrowej PR oraz Paweł Mathia, główny inżynier.

Jeden z paneli poświęcony był roli radiowych nadawców komercyjnych we wdrażaniu nadawania cyfrowego. Punkt widzenia nadawców komercyjnych na przyszłość radia w Polsce przedstawił Andrzej Matuszyński, Prezes Grupy Eurozet. Obawy nadawców budzi przede wszystkim brak daty wyłączenia nadawania analogowego. Poważną barierą są koszty ekonomiczne związane z jednoczesnym nadawaniem programu w systemie analogowym i cyfrowym tzw. simulcastingiem. Problemem jest też niewielka oferta odbiorników radiowych dostępnych na polskim rynku i ich wysoka cena. Nadawcy komercyjni zwracali też uwagę na ogromną popularność radia internetowego, które z powodzeniem zagospodarowuje cyfrową przestrzeń.

O rozwoju radia cyfrowego w Niemczech, Holandii i Norwegii mówili przedstawiciele nadawców z tych krajów. Omawiali między innymi strategie państw i ich zaangażowanie, także finansowe, w implementację, aspekty ekonomiczne procesu oraz koszty kampanii informacyjnych. Gunar Garfors, reprezentujący norweskiego nadawcę publicznego oraz IDAG (Międzynarodową Grupę Rozwoju DAB) poruszył problematykę konkurencyjności radia cyfrowego i radia internetowego. O korzyściach ekonomicznych rozsiewu cyfrowego DAB+ mówił Jens Stockmann z firmy GatesAir, a o dodatkowych możliwościach, jakie daje ta technologia opowiadał Mirosław Ostrowski z Polskiego Radia Wrocław.

Poznańska konferencja tradycyjnie już stała się okazją do rzeczowej rozmowy o przyszłości mediów. Wierzę, że bogatsi w tę wiedzę razem będziemy budowali rozwiązania korzystne dla odbiorców i społeczeństwa – powiedział Jan Dworak zamykając dwudniowe obrady.

Prezentacje z konferencji (w języku polskim):

Strategia wdrożenia DAB+ przez Polskie Radio SA, Henryk Cichecki, Krzysztof Łuszczewski, Paweł Mathia, Polskie Radio SA

Możliwości przyszłego wykorzystania pasma radiodyfuzyjnego dla potrzeb naziemnych emisji cyfrowych, Dariusz Więcek, Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy

Szanse Naziemnej Telewizji Cyfrowej pełna realizacja założeń planu Genewa 2006, Piotr Siemieniec, EmiTel

Opłata retrograficzna, Michał Kanownik, ZIPSEE

Cyfrowe radio więcej niż radio – wystąpienie ministra Witolda Grabosia

Przyszłość zakresu częstotliwości 470-790 mhz, Wiktor Sęga, Urząd Komunikacji Elektronicznej

Jak nadawcy komercyjni widzą przyszłość radia w Polsce, Andrzej Matuszyński, Eurozet

Dodatkowe funkcjonalności radia cyfrowego, Mirosław Ostrowski, Polskie Radio Wrocław SA

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *