Sąd przychylił się do apelacji KRRiT w sprawie kary dla TVN

Sąd Apelacyjny w Warszawie przychylił się do złożonej przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji apelacji od wyroku Sądu Okręgowego, który uchylił decyzję przewodniczącego dotyczącą nałożenia kary na TVN w związku z naruszeniem ustawy o radiofonii i telewizji w audycjach „Top Model. Zostań modelką”.

9 lipca 2012 roku przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji podjął decyzję o ukaraniu TVN za łamanie przepisów ustawy o radiofonii i telewizji w zakresie ochrony małoletnich i rozpowszechnianie treści dyskryminujących w audycjach „Top Model. Zostań modelką”, wyemitowanych 21 września, 5 oraz 19 października 2011 roku. W związku z powyższym na nadawcę programu TVN została nałożona kara w wysokości 200 000 zł. Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił decyzję przewodniczącego KRRiT o nałożeniu kary wyrokiem z 10 stycznia 2014 roku.

Od wyroku została wniesiona apelacja. Sąd Apelacyjny w Warszawie 9 kwietnia 2015 roku w znacznej części uwzględnił złożoną apelację i podzielił argumentację przedstawioną przez KRRiT, przy czym wymierzona nadawcy kara została zmniejszona do kwoty 150 tys. zł.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *