Stavka ukarana za przekroczenie limitu reklam w TTV

9 października 2015 roku Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nałożył na spółkę Stavka, nadawcę programu TTV, karę w wysokości 10 000 zł w związku z przekroczeniem ustawowego limitu czasu reklam.

Przeprowadzona przez KRRiT analiza programu TTV oraz ewidencji reklam i przekazów autopromocyjnych nadanych 9 lutego 2015 roku wykazała naruszenie art. 16 ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji. Zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji, reklamy i telesprzedaż nie mogą zajmować więcej niż 12 minut w ciągu godziny zegarowej.

Przekazy będące przedmiotem decyzji o ukaraniu z uwagi na swój promocyjny charakter spełniają definicję autopromocji, rozumianą zgodnie z art. 4 pkt. 23 ustawy o rtv jako „przekaz pochodzący od dostawcy usługi medialnej mający służyć bezpośrednio lub pośrednio promocji jego audycji, towarów i usług”.

Wyemitowane materiały zawierają elementy perswazji promocyjnej, nacechowane emocjonalnie, bezpośrednio zachęcające do obejrzenia proponowanych pozycji programu. Takie informacje wykraczają poza określone ustawowo ogłoszenia nadawcy, a ich treść stanowi zachętę do obejrzenia audycji. Ogłoszenie nadawcy powinno zawierać jedynie informację o audycjach lub fragmenty tych audycji.

Wymierzając karę, przewodniczący KRRiT uwzględnił przesłanki ustawowe, określone w art. 53 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, tj. zakres i stopień szkodliwości naruszenia oraz możliwości finansowe nadawcy. Przy ocenie zakresu i stopnia szkodliwości naruszenia uwzględniono fakt, że przekroczenie limitu czasu nastąpiło w programie ogólnodostępnym, rozpowszechnianym nieodpłatnie na obszarze całego kraju.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

2 Comments on “Stavka ukarana za przekroczenie limitu reklam w TTV”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *