Telewizja Polska o koncesji dla TVP ABC

5 lipca br. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyznała Telewizji Polskiej koncesję na nadawanie programu pod nazwą TVP ABC. Będzie to program o charakterze wyspecjalizowanym dla dzieci w wieku 4 – 12 lat oraz ich rodziców, rozpowszechniany drogą rozsiewcą naziemną w sposób cyfrowy w sygnale pierwszego multipleksu (MUX-1).

Ambicją Telewizji Polskiej jest, by wyspecjalizowany kanał TVP ABC stanowił „kompleksową, bezpieczną i bezpłatną ofertę multimedialną dla dzieci”. Jego szczególnym atutem będą audycje edukacyjne realizowane w formule nauka przez zabawę. Złożą się one na ofertę programową, która zapewni wszechstronny rozwój dzieci, a także bezpieczeństwo treści.

W ofercie programu znajdą się audycje dopasowane do wieku i możliwości percepcyjnych dzieci, motywujące do aktywności intelektualnej, zdobywania i rozwijania umiejętności i poszerzania horyzontów. Nie zabraknie w nim również rozrywki – atrakcyjnej dla dzieci, ale jednocześnie bezpiecznej i kształtującej gust.

Telewizja Polska ma doświadczenie i długoletnią tradycję w produkcji audycji, filmów i teatrów dla dzieci. Posiada bogate archiwum programów dla najmłodszych i – mimo upływu czasu – znaczna część audycji nie straciła swojego przesłania. Udostępnienie tego dorobku w sposób atrakcyjny i nowoczesny to zadanie dla TVP ABC.

W ofercie programowej TVP ABC znajdą się audycje edukacyjne oraz filmy animowane dla najmłodszych, klasyczne dobranocki i seriale dla dzieci. W ramówce będzie również ważne miejsce dla Teatru Telewizji dla Dzieci. Istotnym elementem oferty programowej będzie promocja kultury polskiej, tradycji i języka, realizowana w audycjach własnych, poprzez emisje spektakli teatralnych dla widowni dziecięcej, filmów polskich twórców oraz omawianie książek i rodzimych utworów plastycznych i muzycznych.

Program każdego dnia zostanie podzielony na pasma zgodnie z rytmem dnia odbiorców i rozkładem ich codziennych zajęć. Układ pasmowy audycji w dni powszednie i weekendy będzie stały, aby w ten sposób uczyć dzieci systematyczności i budować lojalną widownię. Zakłada się, że mniej więcej połowę oferty programowej TVP ABC wypełnią zasoby własne Telewizji Polskiej, drugą część stanowić będą programy licencyjne, tak krajowe (25%), jak i zagraniczne (25%). Ważnym atutem TVP ABC będzie interaktywność, którą zapewni portal kanału oraz możliwości, jakie daje telewizja hybrydowa. Planowane jest stworzenie stron z archiwalnymi wydaniami audycji, a także umieszczenie wartościowych gier edukacyjnych dla różnych grup wiekowych. TVP ABC wyróżniać będzie troska o stworzenie bliskiej więzi z widzami.

Prace nad uruchomieniem nowego kanału Telewizji Polskiej prowadzone są w ramach TVP1.

Źródło: Telewizja Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *