Do przekazów TV Puls i PULS 2 dostępnych na drugim multipleksie (MUX-2) Naziemnej Telewizji Cyfrowej dołączono Teletext PID (o wartości odpowiednio 405 i 605) wskazujący dostępność strumienia napisów z poziomu teletekstu. Na tę chwilę strumienie nie są aktywne.

Obecnie nie wiadomo kiedy, i czy w ogóle, Telewizja Puls rozpocznie udostępnianie napisów dla wybranych audycji. W przypadku aktywacji strumieni, uruchomienie napisów będzie możliwe tylko poprzez zmianę ustawień dla napisów w odbiornikach i telewizorach, gdyż przekazy TV Puls i PULS 2 nie udostępniają stron teletekstu.