Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zakończyła konkursy na zagospodarowanie czterech miejsc na multipleksie ósmym (MUX-8) Naziemnej Telewizji Cyfrowej. Decyzją KRRiT na MUX-8 znajdą się programy TV# (TV Spektrum), Zoom TV (Cable Television Network & Partners), Kiwi TV (Green Content) oraz WP1 (WP1).

Spółka TV Spektrum, należąca do Grupy ZPR Media, otrzymała koncesję na nadawanie programu TV#, w którym co najmniej 30% tygodniowego czasu nadawania programu w godzinach 6:00-23:00 zajmą filmy, seriale i audycje rozrywkowe.

Spółka Cable Television Network & Partners będzie nadawać na MUX-8 program ZoomTV, który będzie prezentował aktualne wydarzenia z różnych stron Polski, a także zawierający audycje poświęcone idei samorządności i funkcjonowania lokalnych społeczności, edukacji obywatelskiej oraz poświęcone różnorodnym działaniom na rzecz interesu publicznego w warunkach pluralizmu poglądów politycznych.

Spółka Green Content, należąca do Agory, otrzymała koncesję na nadawanie programu Kiwi TV, w którym promowany będzie aktywny rozwój człowieka oraz będzie zawierał audycje poświęcone zdrowemu stylowi życia, rozwojowi zawodowemu i społecznemu człowieka, a także popularyzującego aktywność fizyczną.

Spółka WP1 będzie nadawać na MUX-8 program WP1, który będzie poświęcony rozwojowi społeczeństwa, gospodarki, kultury i przemianom obyczajowym we współczesnych warunkach szybkiego rozwoju technicznego i technologicznego.

Rozpoczęcie rozpowszechniania programów nastąpi po zawarciu umowy z podmiotem wyłonionym w ramach konkursu prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ogłoszonego w dniu 12 marca 2015 roku na jedną rezerwację częstotliwości z zakresu 174-230 MHz.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji