TVN ukarany za program „Sędzia Anna Maria Wesołowska”

Na podstawie decyzji Przewodniczącego KRRiT, Jana Dworaka, 26 lipca 2013 roku za wielokrotne naruszenie ustawy o radiofonii i telewizji w zakresie ochrony małoletnich, w tym za rozpowszechnianie treści pornograficznych, kontrowersyjnych, przepełnionych przykładami patologicznych zachowań, wulgaryzmów i agresji, na Spółkę TVN S.A została nałożona kara finansowa w wysokości 100 000 zł.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przeanalizowała programy Spółki TVN S.A. z serii „Sędzia Anna Maria Wesołowska” emitowane w dniach 3-6 września 2012 r. oraz ramówkę programową od 3 do 9 września 2012 r. Kontrola programowa potwierdziła wielokrotne naruszenie obowiązującego prawa przez rozpowszechnianie treści pełnych przykładów patologicznych zachowań, wulgaryzmów, agresji, pogardy i wrogości. Powyższe odcinki serii „Sędzia Anna Maria Wesołowska” oznaczono symbolem graficznym „od lat 12” zamiast „od lat 16”, co stanowi naruszenie art. 18 ust. 5b ustawy o radiofonii i telewizji oraz § 5 ust. 2 i 3 rozporządzenia KRRiT z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie kwalifikowania audycji lub innych przekazów mogących mieć negatywny wpływ na prawidłowy fizyczny, psychiczny lub moralny rozwój małoletnich oraz audycji lub innych przekazów przeznaczonych dla danej kategorii wiekowej małoletnich, stosowania wzorów symboli graficznych i formuł zapowiedzi. Ponadto analizowane odcinki audycji „Sędzia Anna Maria Wesołowska” nadawano przed godziną 20, co stanowi naruszenie § 5 ust. 4 pkt 4 wskazanego rozporządzenia.

Sprawy karne, którym poświęcone były analizowane przez KRRiT odcinki cyklu „Sędzia Anna Maria Wesołowska” były przedstawione ze szczegółami, często nawet bardzo drastycznymi. Według KRRiT, pokazywane sprawy są zbyt trudne w percepcji dla małoletnich widzów poniżej 16 roku życia z punktu widzenia ich dojrzałości emocjonalnej, moralnej i intelektualnej oraz mogą wywoływać reakcje lękowe, spowodować utratę zaufania do członków rodziny, zachwiać poczuciem bezpieczeństwa oraz mieć negatywny wpływ na ich dalszy rozwój psychiczny, moralny i fizyczny. Monitorowane odcinki pokazują świat dorosłych, w którym wszechobecna jest przemoc, kłamstwa i brak poprawnych ludzkich relacji. Zarówno tematyka jak i sposób prezentacji treści w analizowanych odcinkach może mieć negatywny wpływ na rozwój moralny i psychiczny 12-letnich odbiorców.

KRRiT kwestionuje praktyki niezgodnego z ustawą oznaczania a także godzin emitowania treści zagrażających psychicznemu i moralnemu rozwoju nieletnich odbiorców. Nie daje przyzwolenia na stosowanie praktyk zaniżania kryteriów wiekowych, tam gdzie one istnieją i są prawnie usankcjonowane, a więc w odniesieniu do telewizji, a w przypadku radia na rozpowszechnianie tego typu audycji w innych godzinach niż 23:00-6:00.

Przy ustalaniu wysokości kar finansowych Przewodniczący KRRiT kierował się przesłankami określonymi art. 53 ust. 1 ustawy o rtv tj. zakresem i stopniem szkodliwości naruszenia, dotychczasową działalnością karanych nadawców oraz ich możliwościami finansowymi. Wysokość kar została ustalona w oparciu o przesłanki rocznych opłat za użytkowanie częstotliwości użytkowanych w celu rozpowszechniania programów.

Decyzja Nr 5 z dnia 26 lipca 2013 stwierdzająca naruszenie art. 18 ust. 5 i 5a oraz § 2 i 3 ust. 1 przez Spółkę TVN S.A. (pobierz plik)

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *