TVP z 1. edycją naboru, oceny i selekcji projektów seriali

Telewizja Polska ogłosiła 6 czerwca 2016 roku pierwszą, pilotażową edycję NOS – naboru, oceny i selekcji projektów serialowych na potrzeby anten TVP.

W fazie przygotowawczej do naboru seriali anteny wraz z Biurem Koordynacji Programowej i APTiF przeprowadziły szczegółową analizę ramówek pod kątem potrzeb i możliwości anten oraz zdefiniowały pasma gatunkowe dla seriali w określonych formatach. Pozwoliło to na sprecyzowanie kategorii i sformułowanie wymogów gatunkowych dla poszukiwanych projektów scenariuszowych w założonych ramach czasowych.

Po ogłoszeniu naboru przez 30 dni (do 5 lipca br.) przyjmowane są wszystkie projekty spełniające nieskomplikowane wymagania formalne, takie jak np.: złożenie w terminie storyline serialu, treatmentów sześciu i scenariuszy dwóch odcinków oraz poświadczenie posiadania praw do składanego pomysłu. Wszystkie projekty, zarówno te składane przez firmy producenckie, jak i przez prywatnych twórców, są równouprawnione.

Po starcie naboru pomysły serialowe spełniające wymogi formalne trafiają do systemu rejestracji, gdzie dane składających projekt zostają zastąpione godłami.

Wszystkie projekty zarejestrowane w bazie danych zostaną poddane niezależnej ocenie eksperckiej. Do zespołów eksperckich zaproszeni zostali reprezentanci środowisk twórczych i akademickich, przedstawiciele instytucji kultury oraz znawcy, analitycy i praktycy rynku telewizyjnego. Eksperci są wyposażeni w kompleksowe formularze ocen. Oceny na nich zawarte są punktowe i opisowe. Po analizie ocen ekspertów nastąpi ogłoszenie listy tych projektów, które przeszły do następnego etapu. Każdy z aplikujących będzie miał dostęp do dokumentacji oceny.

Kolejny etap to oficjalny pitching projektów, czyli możliwość bezpośredniego dialogu Komisji z Autorami, szansa na prezentację i eksplikację. Następnie Komisja dokonuje selekcji projektów według ocen i założeń programowych. Wybrany zostaje najlepszy projekt w każdej z ogłoszonych kategorii. Właścicielom wybranych projektów zostanie zaproponowane podpisanie umowy na development. W efekcie udanego developmentu projekty zostaną skierowane do produkcji. Oficjalny protokół wyboru zostanie opublikowany na stronach TVP.

Szczegóły regulaminowe i kategorie gatunkowe pierwszej edycji /Seriale/ zawarte są w Wymaganiach Naboru nr 1 dostępnych na stronie internetowej nos.tvp.pl oraz w siedzibie TVP.

Źródło: Telewizja Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *