Cztery spółki złożyły oferty w ramach ogłoszonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 12 marca 2015 roku konkursu na jedną rezerwację częstotliwości (kanałów TV o szerokości 7 MHz) z zakresu 174-230 MHz wykorzystywanych w służbie radiokomunikacyjnej radiodyfuzyjnej, na obszarze całego kraju, przeznaczonych do rozpowszechniania lub rozprowadzania programów telewizyjnych w multipleksie ósmym (MUX-8) Naziemnej Telewizji Cyfrowej.

W podanym w ogłoszeniu konkursowym terminie, tj. do dnia 29 kwietnia 2015 roku do godziny 15:00, ofertę złożyły następujące podmioty (lista w kolejności złożonych ofert):

– Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,
– EmiTel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
– Polski Operator Telewizyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (własność Telewizji POLSAT i TVN)
– Time S.A. z siedzibą w Warszawie.

Częstotliwości objęte konkursem są przeznaczone do rozpowszechniania lub rozprowadzania programów telewizyjnych w multipleksie ósmym (MUX-8) Naziemnej Telewizji Cyfrowej, na okres 15 lat od dnia doręczenia decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości.

Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej