15 marca 2016 roku Zarząd TVP przyjął sprawozdanie z wykorzystania przez Telewizję Polską wpływów z opłat abonamentowych na realizację misji publicznej w roku 2015.

Sprawozdanie abonamentowe TVP za 2015 rok

Źródło: Telewizja Polska