UKE bez dokumentacji konkursowej dla MUX-VHF, czeka na decyzje KRRiT i MKiDN

19 lutego 2014 roku odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, na którym przedstawiono informację o strategii cyfryzacji radia. Jednak część posiedzenia została poświęcona również konkursowi na operatora ogólnopolskiego multipleksu telewizyjnego w paśmie VHF. Informację przedstawiali – prezes UKE, Magdalena Gaj, wiceprzewodniczący KRRiT, Witold Graboś, oraz podsekretarz stanu w MAiC, Małgorzata Olszewska.

W odpowiedzi na jedno z pytań poseł Barbary Bubuli z PiS, które dotyczyło konkursu na operatora multipleksu telewizyjnego w paśmie VHF, prezes UKE poinformowała, że jeszcze nie rozpoczęto przygotowywania dokumentacji konkursowej. Poinformowała również, że w tej sprawie w poniedziałek odbyło się pierwsze spotkanie między prezesem UKE a przewodniczącym KRRiT. Na spotkaniu ustalono, że decyzje co do konkursu będą podejmowane wspólne z rządem – Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji oraz z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prezes UKE przyznała również, że jako organ regulacyjny w zakresie technicznym tudzież mający szeroki wpływ na przedsiębiorstwa telekomunikacyjne i usługi telekomunikacyjne, nie czuje się kompetentna, aby regulować ład medialny w Polsce. Dlatego też będzie czekać na opinie i strategie w tym obszarze, przede wszystkim merytoryczną strategię jeśli chodzi o treści, ze strony KRRiT i MKiDN. Prezes UKE zaznaczyła, że dopóki takie ustalenia nie zostaną poczynione na pewno nie ogłosi konkursu na ten multipleks. Według prezes UKE jest to za poważna sprawa i nie pozwoli sobie, aby zwykłym technicznym przydziałem częstotliwości układać treści programowe w Polsce.

Przypomnijmy, że związku ze złożeniem przez spółkę EmiTel wniosku o dokonanie rezerwacji częstotliwości, prezes UKE dnia 7 listopada 2013 roku ogłosiła dostępność częstotliwości z zakresu 174-230 MHz do wykorzystania przez systemy telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T w multipleksie ogólnopolskim. Inne podmioty zainteresowane rezerwacją tych zasobów częstotliwości mogły zgłaszać swoje zainteresowanie do prezes UKE w terminie do dnia 19 listopada 2013 roku. Ostatecznie swoje zainteresowanie zgłosili:
– AGORA S.A.
– Alvernia Studios sp. z o.o.
– BCAST sp. z o.o.
– Discovery Polska sp. z o.o.
– INFO-TV-FM sp. z o.o.
– ITI Neovision S.A.
– Kino Polska TV S.A.
– Michał Winnicki Entertainment
– Platforma Mediowa Point Group S.A. (po terminie)
– Pressmedial sp. z o.o.
– RDF2 sp. z o.o.
– Telestar S.A.
– Telewizja Polska S.A.
– Telewizja Puls sp. z o.o. (po terminie)
– TVR sp. z o. o.
– TVS sp. z o.o.
– UPLINK Krzysztof Zagórski
– ZPR S.A.
Zgłoszone zainteresowanie przekroczyło dostępne zasoby częstotliwości, co oznacza, że w takim przypadku ma zastosowanie procedura z artykułu 116 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, czyli operator multipleksu musi zostać wyłoniony w drodze konkursu.

Źródło: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej/Urząd Komunikacji Elektronicznej/własne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *