Wyniki konsultacji konkursu na MUX-L1

30 września 2013 roku prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej rozpoczął postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu dokumentacji konkursu na jedną rezerwację częstotliwości z zakresu 470-790  MHz (kanału TV nr 38 o szerokości 8 MHz, częstotliwość środkowa 610 MHz), wykorzystywanej w służbie radiokomunikacyjnej radiodyfuzyjnej, na obszarze rezerwacji Lubań/Jelenia Góra1/Bolesławiec/Chojnów w województwie dolnośląskim.

Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do projektów dokumentów stanowiących przedmiot postępowania konsultacyjnego, mogły składać stanowiska w przedmiotowej sprawie do dnia 1 listopada 2013 roku.

W toku postępowania konsultacyjnego wpłynęły dwa stanowiska, złożone przez następujące podmioty:
Pressmedial sp. z o.o.
Telewizja Łużyce sp. z o.o.

Stosownie do § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 835) prezes UKE ogłasza przetarg, aukcję albo konkurs nie później niż 21 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania konsultacyjnego w tej sprawie.

Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *