UKE wybrało operatorów MUX-L4 i MUX-L7

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej ogłosił wyniki konkursu na pięć rezerwacji częstotliwości (kanałów TV o szerokości 8 MHz) z zakresu 470-790 MHz wykorzystywanych w służbie radiokomunikacyjnej radiodyfuzyjnej, na obszarach rezerwacji: Świdnica / Wrocław (kanał TV nr 24; częstotliwość środkowa 498 MHz), Gorzów Wielkopolski 2 (kanał TV nr 38; częstotliwość środkowa 610 MHz), Zielona Góra 1 (kanał TV nr 38; częstotliwość środkowa 610 MHz), Głogów / Legnica / Lubin (kanał TV nr 43; częstotliwość środkowa 650 MHz), Jelenia Góra 1 (kanał TV nr 57; częstotliwość środkowa 762 MHz), przeznaczonych do rozpowszechniania lub rozprowadzania w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną programów telewizyjnych lub radiofonicznych umieszczonych w multipleksach lokalnych Naziemnej Telewizji Cyfrowej, odpowiednio: MUX-L4, MUX-L5, MUX-L6, MUX-L7, MUX-L8.

Komisja konkursowa pracowała w okresie od 14 października do 4 grudnia 2014 roku w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, przy ul. Kasprzaka 18/20 w Warszawie.

Termin składania ofert upłynął w dniu 14 października 2014 roku. W terminie tym wpłynęła następujące oferty:
1. TVL Sp. z o.o. – MUX-L7
2. Telewizja Dolnośląska ECHO sp. z o.o. (należy do ATM Grupy) – MUX-L4

Oferty zostały złożone w terminie i podlegały badaniu w Etapie I oraz II badania ofert.

W wyniku dokonanej przez Komisję konkursową oceny ofert, lista podmiotów wyłonionych w konkursie kształtuje się następująco:
1. TVL Sp. z o.o. zostało operatorem MUX-L7 (zdobyło 262,5 pkt.),
2. Telewizja Dolnośląska ECHO sp. z o.o. została operatorem MUX-L4 (zdobyła 297,442 pkt.).

W niniejszym konkursie Prezes UKE nie wyznaczył minimum kwalifikacyjnego.

Zgodnie z art. 118c ust. 4 ustawy Prawo telekomunikacyjne, wniosek o rezerwację częstotliwości należy złożyć w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu w siedzibie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

W przypadku konkursów na operatorów multipleksów lokalnych MUX-L5, MUX-L6 i MUX-L8 Naziemnej Telewizji Cyfrowej nie złożono ofert.

Wyniki konkursu na multipleksy lokalne

Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *