Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przedłużył do dnia 9 stycznia 2015 roku termin do wyrażenia stanowiska w postępowaniu konsultacyjnym w sprawie ósmego multipleksu (MUX-8) Naziemnej Telewizji Cyfrowej.

Do dnia 9 stycznia 2015 roku został przedłużony termin do wyrażenia stanowiska w postępowaniu konsultacyjnym dotyczącym konkursu na jedną rezerwację częstotliwości (kanałów TV o szerokości 7 MHz) z zakresu 174-230 MHz wykorzystywanych w służbie radiokomunikacyjnej radiodyfuzyjnej, na obszarze całego kraju, przeznaczonych do rozpowszechniania lub rozprowadzania w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną programów telewizyjnych w ósmym multipleksie (MUX-8).

Obwieszczenie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 17 grudnia br. w przedmiotowej sprawie ukazało się w Dzienniku Urzędowym UKE pod pozycją nr 74.

Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej