UKE z wynikami konsultacji ws. MUX-8, konkurs w ciągu najbliższych 21 dni?

Urząd Komunikacji Elektronicznej w dniu 11 marca 2015 roku ogłosił wyniki pierwszego i drugiego postępowania konsultacyjnego dotyczącego konkursu na rezerwację częstotliwości z zakresu 174-230 MHz przeznaczonych do rozpowszechniania lub rozprowadzania programów telewizyjnych w ósmym multipleksie (MUX-8) Naziemnej Telewizji Cyfrowej. Jednocześnie UKE poinformowało, że stosownie do § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 19 lipca 2013 roku w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych Prezes UKE ogłasza konkurs nie później niż 21 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowań konsultacyjnych.

Dnia 11 lipca 2014 roku Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej rozpoczął pierwsze postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu dokumentacji konkursu na jedną rezerwację częstotliwości (kanałów TV o szerokości 7 MHz) z zakresu 174-230 MHz wykorzystywanych w służbie radiokomunikacyjnej radiodyfuzyjnej, na obszarze całego kraju, przeznaczonych do rozpowszechniania lub rozprowadzania w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną programów telewizyjnych w ósmym multipleksie (MUX-8) Naziemnej Telewizji Cyfrowej, na okres 15 lat od dnia doręczenia decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości.

Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do projektów dokumentów stanowiących przedmiot postępowania konsultacyjnego, mogły składać stanowiska w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 18 sierpnia 2014 roku, w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Kasprzaka 18/20 w Warszawie, w Kancelarii Głównej, w godzinach 8:15-16:15, w formie pisemnej oraz elektronicznej na adres e-mail: rezerwacja@uke.gov.pl.

W toku pierwszego postępowania konsultacyjnego we wskazanym terminie oraz zgodnie z wymaganiami obwieszczenia w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego złożono jedenaście stanowisk, złożonych przez następujące podmioty:

1. Agora S.A.
2. Cyfrowy Polsat S.A.
3. Discovery Polska sp. z o.o.
4. EmiTel sp. z o.o.
5. Kino Polska TV S.A.
6. Konfederacja Lewiatan
7. Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
8. Telewizja Puls sp. z o.o.
9. TVN S.A.
10. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
11. ZPR S.A.

W toku drugiego postępowania konsultacyjnego we wskazanym terminie oraz zgodnie z wymaganiami obwieszczenia w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego złożono dziewięć stanowisk, złożonych przez następujące podmioty:

1. Agora S.A.
2. Cyfrowy Polsat S.A.
3. EmiTel sp. z o.o.
4. Instytut Łączności
5. Kino Polska TV S.A.
6. Polski Operator Telewizyjny sp. z o.o.
7. TVN S.A.
8. ZPR S.A.
9. Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji

Stosownie do § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 835 z późn. zm.) przetarg, aukcję albo konkurs Prezes UKE ogłasza przetarg, aukcję albo konkurs nie później niż 21 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania konsultacyjnego w tej sprawie.

Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *