UKE zapowiada III etap cyfryzacji, znane są stacje doświetlające MUX-3

19 marca sygnał analogowej telewizji naziemnej z nadajników: Elbląg, Rzeszów, Szczecin, Warszawa oraz Wisła zostanie zastąpiony przez sygnał cyfrowy. Równocześnie w tych lokalizacjach zostaną uruchomione nadajniki cyfrowe emitujące programy trzeciego multipleksu (MUX-3). Ponadto, zdecydowana większość stacji przemiennikowych współpracujących z wyłączanymi analogowymi stacjami głównymi będzie zastąpiona cyfrowymi stacjami doświetlającymi. Wykaz stacji doświetlających uruchamianych w ramach III etapu cyfryzacji telewizji naziemnej (.pdf) Naziemna Telewizji Cyfrowa w standardzie DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestial) to dostęp do bogatej oferty programowej i lepszej jakości sygnału. Dzięki procesowi cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce, który potrwa do lipca 2013 roku, w miejsce dotychczas dostępnych kilku programów telewizji analogowej, możliwy będzie odbiór ogólnopolski nawet do 24 bezpłatnych programów telewizji cyfrowej. Aktualnie w ofercie Naziemnej Telewizji Cyfrowej dostępnych jest do 21 programów TV, nadawanych z trzech multipleksów cyfrowych (w skrócie MUX). Są to następujące programy: – MUX-1: TVP1 HD, TVP2, TVP INFO, Polo TV, Eska TV, ATM Rozrywka, TTV; – MUX-2: Polsat, Polsat Sport News, TVN, TVN7, TV Puls, PULS 2, TV4, TV6; – MUX-3: TVP1, TVP2 HD, TVP INFO, TVP Kultura, TVP Historia, TVP Polonia. Warunki odbioru sygnału Naziemnej Telewizji Cyfrowej III etap procesu zastępowania telewizji analogowej sygnałem z naziemnych multipleksów cyfrowych DVB-T obejmie łącznie obszar 346 gmin. Na tym terenie dostępne będą już tylko cyfrowe programy telewizyjne emitowane z nadajników znajdujących się w pięciu lokalizacjach: Elbląg, Rzeszów, Szczecin, Warszawa i Wisła. Sygnał Naziemnej Telewizji Cyfrowej zastąpi w III etapie sygnał analogowy na terenie: 121 gmin województwa mazowieckiego; 65 gmin województwa podkarpackiego; 52 gmin województwa zachodniopomorskiego; 47 gmin województwa śląskiego; 19 gmin województwa warmińsko-mazurskiego; 15 gmin województwa małopolskiego; 12 gmin województwa pomorskiego; 3 gmin województwa opolskiego; 2 gmin województwa lubuskiego. Zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2011 roku o wdrożeniu Naziemnej Telewizji Cyfrowej, nadawca publiczny (Telewizja Polska S.A.) jest zobowiązany do zapewnienia pokrycia sygnałem programów telewizyjnych: TVP1, TVP2 oraz regionalnych programów telewizyjnych terytorium Polski, na którym zamieszkuje co najmniej 95% ludności. Przed III etapem wyłączenia nadajników analogowych (zaplanowanym na 19 marca 2013 roku) ekipy pomiarowe z Urzędu Komunikacji Elektronicznej dokonały sprawdzenia w terenie warunków odbioru sygnału naziemnej telewizji cyfrowej. Przeprowadzono także szereg symulacji, których celem było dokonanie analizy warunków odbioru sygnału cyfrowego MUX-3 po uruchomieniu nadajników głównych oraz stacji doświetlających (tzw. gapfillerów). Wyniki symulacji oraz pomiarów potwierdziły, że na obszarze objętym III etapem cyfryzacji odbiór naziemny cyfrowych programów Telewizji Publicznej będzie dostępny dla ponad 95% mieszkańców. Zatem wymogi Ustawy o wdrożeniu Naziemnej Telewizji Cyfrowej, pomimo znacznie trudniejszych warunków terenowych, zostaną wykonane na poziomie zbliżonym do pierwszych dwóch etapów cyfryzacji, zrealizowanych w listopadzie 2012 roku (wyłączono wtedy nadajniki telewizji analogowej w Gdańsku, Iławie, Poznaniu, Zielonej Górze i Żaganiu). Odbiór sygnału cyfrowego MUX-3 w rejonach górskich oraz na obszarach, na których dotychczas odbiór sygnału analogowego był utrudniony Problemów z odbiorem sygnału cyfrowego MUX-3 nie powinni mieć mieszkańcy województw: mazowieckiego, łódzkiego, (którzy odbierali sygnał analogowy ze stacji Warszawa / Raszyn), lubuskiego (odbierający sygnał ze stacji Szczecin / Kołowo), oraz pomorskiego (odbierający sygnał ze stacji Elbląg / Jagodnik). Dobre warunki odbioru sygnału Naziemnej Telewizji Cyfrowej będę także na przeważającej części obszarów objętych III etapem, a należących do województw: podkarpackiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego oraz zachodniopomorskiego, jak również na części obszarów województwa małopolskiego i opolskiego, obsługiwanych przez stację Rzeszów / Sucha Góra oraz Wisłą / Skrzyczne. Utrudnienia w odbiorze sygnału cyfrowego mogą wystąpić jedynie w niektórych miejscowościach na terenach górskich oraz w miejscach, w których do tej pory odbiór sygnału analogowego był niemożliwy lub bardzo utrudniony. W przypadku województwa małopolskiego mieszkańcy 44 małych miejscowości w rejonach górskich do tej pory nie mogli korzystać z analogowej telewizji cyfrowej. Sytuacja w tych miejscowościach nie ulegnie znaczącej poprawie po zmianie technologii nadawania z analogowej na cyfrową. Poprawę w tym zakresie zauważą mieszkańcy dwóch miejscowości (Ostrusza – gmina Ciężkowice i Słona – gmina Zakliczyn), którzy mają możliwość odbioru programów z pierwszego multipleksu cyfrowego, zyskają możliwość odbioru MUX-3. Wyniki symulacji wykazały, że w miejscowości Dzierżysław w gminie Kietrz w województwie opolskim mogą wystąpić problemy z odbiorem sygnału MUX-3. Mieszkańcy tej miejscowości do tej pory nie korzystali z odbioru naziemnego i ich sytuacja nie zmieni się po 19 marca. W przypadku województwa podkarpackiego znaczące utrudnienia w odbiorze sygnału cyfrowego dotyczą 52 małych miejscowości, których mieszkańcy do tej pory także nie mogli korzystać z analogowego sygnału telewizji naziemnej. Jednakże w przypadku sześciu z nich tj. Wołodź – gmina Nozdrzec, Słone – gmina Dubiecko, Dąbrówka Starzeńska – gmina Dynów, Olchowa – gmina Iwierzyce, Będziemyśl – gmina Sędziszów Małopolski oraz Mała – gmina Robczyce mieszkańcy zyskają możliwość warunkowego odbiór sygnału multipleksu trzeciego ze stacji nadawczej Rzeszów / Sucha Góra. Ukształtowanie terenu i trudne warunki propagacji fal elektromagnetycznych będą natomiast przyczyną znaczących utrudnień w odbiorze sygnału MUX-3 w miejscowości Korbielów – gmina Jeleśnia w województwie śląskim. Bliskość granicy ze Słowacją spowodowała, iż konieczne było silniejsze wytłumienie nadajnika cyfrowego ze stacji Wisła w kierunku na Korbielów, niż to miało miejsce poprzednio z sygnałem analogowym. Jednakże z uwagi m.in. na walory turystyczne Korbielowa wskazane jest rozpatrzenie przez Telewizję Polską S.A. możliwości wybudowania tam stacji doświetlającej. Mieszkańcy 10 małych miejscowości w województwie zachodniopomorskim, głównie z terenu gminy Cedynia, do tej pory nie mieli możliwości odbioru sygnału analogowego lub jego odbiór był w znacznym stopniu utrudniony. W rejonie tym korzystano z alternatywnych metod odbioru telewizji – platformy satelitarne. Zmiana technologii nadawania telewizji naziemnej z analogowej na cyfrową nie poprawi znacząco sytuacji w tym zakresie. Jedynie w przypadku miejscowości Niepołcko w gminie Barlinek mieszkańcy zyskają możliwość warunkowego odbioru programów z multipleksu trzeciego ze stacji nadawczej Szczecin. Przyśpieszone doświetlenia w rejonach górskich Odbiór sygnału cyfrowego poza pięcioma głównymi stacjami nadawczymi (Elbląg, Rzeszów, Szczecin, Warszawa oraz Wisła) zapewniały będą liczne stacje doświetlające, których uruchomienie realizowane jest przez operatora technicznego – EmiTel na rzecz nadawcy publicznego – TVP w ramach środków pochodzących z rezerwy celowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. W celu zapewnienia jak najszerszego zasięgu Naziemnej Telewizji Cyfrowej w południowej części Polski (województwa podkarpackie i śląskie) objętej III etapem cyfryzacji przyśpieszono uruchomienie stacji doświetlających. Wykorzystywane do tej pory analogowe stacje retransmisyjne zostaną stopniowo zastąpione przez cyfrowe stacje doświetlające. Proces ten rozpocznie się 19 marca 2013 roku w godzinach od 1:00 do 5:00 od wyłączenia wszystkich stacji analogowych i równoczesnego włączenia cyfrowych stacji głównych. Włączenie sygnału MUX-3 na 45 stacjach doświetlających będzie dokonywane sukcesywnie od godziny 8:00 19 marca do godziny 17:00 20 marca. W związku z powyższym przerwa w odbiorze sygnału telewizyjnego od stacji doświetlających będzie wynosiła od 7 do 40 godzin. Dzięki uruchomieniu stacji doświetlających sygnał multipleksu trzeciego, zawierający programy Telewizji Publicznej, dotrze do mieszkańców rejonów górzystych objętych III etapem wyłączenia sygnału analogowego położonych na terenie województw: śląskiego, podkarpackiego i małopolskiego. Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *