UKE zmienia plan dla zakresu 470-862 MHz, powstanie multipleks dla lokalnych nadawców

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej poinformował o przystąpieniu do opracowania zmiany planu zagospodarowania częstotliwości z zakresu 470-862 MHz dla systemów naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T.

Zgodnie z art. 112 ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej poinformował o przystąpieniu z dniem 1 marca 2013 r. do opracowania zmiany planu zagospodarowania częstotliwości z zakresu 470-862 MHz. Planowana zmiana ma na celu przyporządkowanie docelowych kanałów TV do poszczególnych obszarów wykorzystania częstotliwości zgodnie z planami implementacji DVB-T w Polsce, a także stworzenie multipleksu na potrzeby rozpowszechniania lub rozprowadzania programów TV o zasięgu lokalnym.

Zainteresowane podmioty mogą składać w terminie do 1 kwietnia 2013 r. pisemne propozycje do zmiany planu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie przy ulicy M. Kasprzaka 18/20, albo drogą elektroniczną na adres e-mail: dzc_konsultacje@uke.gov.pl.

Informacja o przystapieniu do opracowania planu 470-862 MHz
Projekt planu zagospodarowania 470-862 MHz

Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *