Na pierwszym posiedzeniu, 30 stycznia 2016 roku zebrała się nowa Rada Nadzorcza Telewizji Polskiej. Przewodniczącym Rady Nadzorczej został wybrany Dariusz Lasocki, wiceprzewodniczącym Przemysław Tejkowski. Radosław Włoszek jest członkiem Rady Nadzorczej.

Zarząd TVP zreferował Radzie Nadzorczej najistotniejsze elementy działalności TVP.

Źródło: Telewizja Polska