Wirtualna Polska w konkursie na zagospodarowanie MUX-8

Należąca do Wirtualnej Polski Holding spółka WP1 przystąpiła do konkursu na zagospodarowanie multipleksu ósmego (MUX-8) Naziemnej Telewizji Cyfrowej. WP1 ubiega się o koncesję Przewodniczącego KRRiT na uniwersalny kanał telewizyjny.

Ubieganie się przez WP1 o koncesję na uniwersalny kanał telewizyjny obecny na MUX-8 wpisuje się w strategię Grupy Wirtualna Polska, której istotnym elementem jest aktywny rozwój obszaru wideo. Koncepcja kanału WP1, prowadzonego przez WP1, zakłada ścisłą współpracę z Grupą Wirtualna Polska oraz wykorzystanie jej potencjału przy tworzeniu, dystrybucji i promocji programu WP1 dla zapewnienia mu jak największej atrakcyjności oraz szerokiego dotarcia do widzów.

Stworzenie kanału WP1 na MUX-8 stanowiłoby kolejny krok w rozwoju Grupy WP, który pozwoli nam na osiągniecie synergii związanych z produkcją treści multimedialnych oraz procesami technologicznej integracji internetu i telewizji – mówi Jacek Świderski, prezes zarządu WPH. – Jakościową alternatywę dla stacji telewizyjnych może dziś stanowić tylko kanał uniwersalny o nowoczesnej formule, mający realną szansę na szeroki udział w widowni. Przystępując do konkursu przedstawiliśmy więc projekt interaktywnej, ogólnotematycznej stacji TV, ze zróżnicowanym spektrum programowym, zdolnej konkurować z dużymi rynkowymi graczami.

Uniwersum programowe kanału WP1 obejmować ma różnorodne gatunki i formy telewizyjne: od rozrywki, przez filmy fabularne, dokumenty, programy publicystyczne, po sport i formaty reality tv. Charakter programu będzie odpowiadał profilowi określonemu w Ogłoszeniu Przewodniczącego KRRiT z dnia 24 lipca 2015 roku o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie uniwersalnego programu telewizyjnego, zawierającego „audycje poświęcone rozwojowi społeczeństwa, gospodarki, kultury i przemianom obyczajowym we współczesnych warunkach szybkiego rozwoju technicznego i technologicznego”. W szczególności, w programie wykorzystującym interaktywne formy komunikacji z widzem, znajdą się „audycje poświęcone edukacji medialnej oraz treści pochodzące z nowych mediów”.

Oferta programowa WP1 ma zostać skierowana do możliwie szerokiego spektrum widowni telewizyjnej, a także, w myśl przyjętej przez WP1 koncepcji „Program 360°”, do użytkowników internetu, którzy znajdą się w sferze oddziaływania programu WP1 przez ścisłą współpracę kanału TV z Grupą Wirtualna Polska.

Dostrzegamy postępującą integrację telewizji i internetu zarówno w warstwie warsztatu produkcyjnego, jak i dystrybucji treści. Trendy światowe wskazują przy tym, iż obecność wielokanałowa (simulcasting, second screen, mobile, HbbTV) staje się kluczowa dla zwiększania konkurencyjności oraz przyciągania do mediów szerszej widowni – mówi Grzegorz Czapski, VP Corporate Development w Grupie WP. – Uruchamiając program WP1 zamierzamy docierać do szerokiej widowni, propagując przy tym nową kulturę odbioru programu TV, w której widzowie są zapraszani do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu treści medialnych.

Grupa WP w ostatnim czasie rozwinęła szereg kompetencji technologicznych, organizacyjnych i programowych, które z powodzeniem mogą zostać wykorzystane przy tworzeniu kanału telewizyjnego nadawanego drogą naziemną (DVB-T). Spółka ma ponadto wieloletnie doświadczenie w produkcji treści wideo, dysponuje też nowoczesnym studiem TV, wraz z infrastrukturą produkcyjną, co pozwala jej oferować przyszłym odbiorcom unikatowe treści własne. Ich uzupełnienie stanowiłyby pozyskiwane od partnerów materiały zewnętrzne, głównie produkcji polskiej, wpisujące się w misję Wirtualnej Polski.

Źródło: Wirtualna Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *