Wyniki konsultacji zmiany planu dla zakresu 470-862 MHz

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował stanowiska dotyczące informacji o przystąpieniu do opracowania zmiany planu zagospodarowania częstotliwości z zakresu 470-862 MHz dla systemów naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T. W sumie wpłynęło 10 stanowisk.

W dniu 1 marca 2013 roku Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej poinformował o przystąpieniu z dniem 1 marca 2013 roku do opracowania zmiany planu zagospodarowania częstotliwości z zakresu 470-862 MHz. Zainteresowane podmioty mogły zgłaszać swoje propozycje do projektu zmiany planu zagospodarowania częstotliwości do dnia 1 kwietnia 2013 roku.

W ramach niniejszego postępowania do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wpłynęły stanowiska złożone przez:
Krzysztof Miśkowicz
TV Łużyce Sp. z o.o.
Imperium Telecom Czesław Chlewicki
Telewizja NTL
Polskie Media S.A.
PTK Centertel Sp. z o.o.
Karkonosze Play Sp. z o.o.
EmiTel Sp. z o.o.
Marian Wojewoda
Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej

Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *