Jan Dworak wiceprzewodniczącym ERGA

4 marca br. podczas posiedzenia Europejskiej Grupy Regulatorów ds. audiowizualnych usług medialnych (ERGA) w Brukseli, Jan Dworak, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji został wybrany na jednego z dwóch wiceprzewodniczących tego organu. ERGA to grupa wysokiego szczebla działająca w ramach struktur Komisji Europejskiej, skupiająca wszystkich przewodniczących regulatorów rynku audiowizualnego w Unii Europejskiej.

Przewodniczącym został Olivier Schrameck, przewodniczący francuskiej Conseil Supwrieur de l’Audiovisuel (CSA). Drugim wiceprzewodniczącym została prof. dr Madeleine De Cock Buning z holenderskiego Commissariaat voor de Media (CvdM).

Decyzję o powołaniu Europejskiej Grupy Regulatorów ds. audiowizualnych usług medialnych podjęła Komisja Europejska 3 lutego 2014 roku.

Główne cele ERGA to:
– doradzanie Komisji Europejskiej w jej działaniach, w celu zapewnienia spójnej implementacji zapisów dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych i we wszystkich sprawach związanych z mediami elektronicznymi, które są istotne dla funkcjonowania rynku audiowizualnego, a będących w kompetencji Komisji,
– ułatwianie współpracy między organami regulacyjnymi państw unijnych, zgodnie z dyrektywą o audiowizualnych usługach medialnych,
– tworzenie pola wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

W skład ERGA wchodzą przewodniczący lub upoważnieni wysocy urzędnicy wszystkich regulatorów ds. rynków audiowizualnych w Unii Europejskiej. Obserwatorami są przedstawiciele innych krajów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz z krajów kandydujących zaproszeni przez Komisję Europejską.

Nowa, formalna grupa organów regulacyjnych UE będzie współistnieć z innymi sieciami współpracy, mającymi komplementarne cele i sposób działania. Największa z nich to Europejska Platforma Organów Regulacyjnych ds. mediów audiowizualnych (EPRA), która zachowa swoją specyfikę jako nieformalna i niezależna platforma współpracy o wyjątkowym zasięgu geograficznym oraz praktycznej i pragmatycznej orientacji. Europejska Grupa Regulatorów ds. audiowizualnych usług medialnych planuje organizowanie swoich spotkań głównie w Brukseli, na zaproszenie Komisji Europejskiej, podczas gdy spotkania EPRA nadal będą organizowane rotacyjnie przez krajowe organy regulacyjne. Nowa grupa będzie podejmować strategiczne dyskusje w kwestii polityki UE i zamierza przyjmować wspólne stanowiska lub deklaracje w sprawie wdrażania ram regulacyjnych UE, zaś EPRA nadal będzie się koncentrować na wymianie doświadczeń i określaniu najlepszych praktyk w zakresie regulacji mediów w Europie.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *