Green Content, która 5 listopada 2015 roku uzyskała prawo do nadawania programu w multipleksie ósmym (MUX-8) Naziemnej Telewizji Cyfrowej, rozpocznie nadawanie kanału Kiwi TV nie później niż w ciągu 5 miesięcy od dnia uzyskania koncesji. Potwierdzeniem uzyskania koncesji będzie wydanie przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji decyzji w sprawie przyznania koncesji, po wcześniejszym zatwierdzeniu części technicznej dokumentacji przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Jednocześnie Greent Content rozpoczyna pracę nad uruchomieniem kanału, gdyż, jak zaznacza nadawca, jest to proces wielowątkowy i wymaga sporo czasu.

Źródło: Agora