KRRiT: niższa opłata abonamentowa w 2016 roku

4 grudnia 2015 roku w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 1 grudnia 2015 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2016 roku.

Zgodnie z przyjętym przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji na posiedzeniu 1 grudnia br. rozporządzeniem, miesięczna opłata za używanie odbiornika telewizyjnego albo odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego w roku 2016 wynosi 22,70 zł.

KRRiT, po uwzględnieniu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych z lat 2006-2015, zweryfikowała dotychczasowe stawki opłat abonamentowych.

Odpowiednio zweryfikowane stawki zniżek w opłatach abonamentowych za używanie odbiornika telewizyjnego albo odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego wynoszą:

– 44,05 zł za dwa miesiące,
– 65,35 zł za trzy miesiące,
– 129,40 zł za sześć miesięcy,
– 245,15 zł za rok kalendarzowy.

Nowe stawki obowiązują z dniem ogłoszenia Rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 grudnia 2015 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2016 roku.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *