W odpowiedzi na skargi, które wpłynęły do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w związku z emisją audycji “Rolnik szuka żony” w TVP i “Kto poślubi mojego syna?” w TVN, na zlecenie KRRiT dokonano analizy obu programów.

Jesienią 2014 roku na antenie TVP1 i TVN zostały wyemitowane audycje typu reality show oparte na rywalizacji kobiet o względy mężczyzn. TVN emitowało audycję “Kto poślubi mojego syna?” według australijskiego formatu “Please Marry My Boy”, zaś Telewizja Polska reality show “Rolnik szuka żony” oparty na australijskiej produkcji “Farmer Wants a Wife”.

W związku z emisją obu programów do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wpłynęły skargi oraz pismo prof. Małgorzaty Fuszary, Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, w którym podkreśla ona m.in. że “obrazy i treści, które odwołują się do uproszczonego, opartego na częściowo fałszywych sądach oglądu rzeczywistości, wzmacniają stereotypy. Obydwa cykle skonstruowane są według schematu odwołującego się do stereotypowych przekonań na temat społecznych i kulturowych wzorców zachowań kobiet i mężczyzn”.

Na zlecenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji analizę obu audycji przeprowadziła prof. Beata Łaciak z Uniwersytetu Warszawskiego.

Analiza zawiera m.in. opis gatunku reality show z uwzględnieniem jego randkowo-martymonialnej “odmiany”, do której autorka zaliczyła obie audycje. W analizie znalazły się również szczegółowe opisy bohaterów, scenariuszy i sposobów realizacji obu cyklów, opis obrazu relacji między kobietami i mężczyznami prezentowany w audycjach i wynikające z nich niebezbieczeństwa np. w pogłębianiu stereotypów.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zwróci uwagę i podda pod rozwagę nadawców obu audycji główne wnioski wypływające z analizy, dotyczące:

– powielania stereotypów dotyczących różnych relacji mężczyzn i kobiet, także w relacjach rodzinnych;
– uprzedmiotowienia obrazu kobiet w audycjach oraz wulgarnego języka, jakim posługują się bohaterowie “Kto poślubi mojego syna?”, który zagraża rozwojowi małoletnich odbiorców.

Analiza I edycji audycji “Rolnik szuka żony” i “Kto poślubi mojego syna?”.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji