KRRiT spotkała się z zarządami spółek publicznej radiofonii i telewizji

W dniach 12-13 marca br. obyło się spotkanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z zarządami spółek publicznej radiofonii i telewizji. Głównym celem była prezentacja działań programowych regionalnych rozgłośni radiowych oraz omówienie procesu wdrażania naziemnej emisji cyfrowej w tych spółkach oraz w Polskim Radiu.

Chcielibyśmy, aby spotkanie stało się okazją do rozmowy o tym, jak nadawcy publiczni realizują swoje zadania programowe, także w kontekście tak ważnych projektów, jak cyfryzacja radia czy Biblioteka Cyfrowa Mediów Publicznych. Krajowej Radzie, jako rzecznikowi widza, słuchacza i rynku, zależy na rozwoju mediów publicznych na bardzo wielu płaszczyznach: oferty programowej, rozwoju cywilizacyjnego, wdrażania nowoczesnych technologii, ale najważniejsze, jak wypełniają one rolę społeczną i obywatelską – powiedział, rozpoczynając obrady Jan Dworak, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

W trakcie seminarium prezesi Radia Kraków, RDC (Warszawa), Radia Kielce, Radia Szczecin, Radia Wrocław przedstawili działania programowe swoich rozgłośni m.in. w odniesieniu do priorytetów wskazanych przez KRRiT na lata 2014 i 2015.

Szczegółowo został omówiony proces wdrażania cyfrowej radiofonii. – Nadawcy publiczni muszą konkurować na rynku przede wszystkim jakością i dostępnością swojej oferty, niepomijającej żadnego z możliwych dziś sposobów dotarcia do słuchacza. Ważna jest komplementarność oferty i jej dostępność w każdym miejscu. To obszar, na którym można zdobywać przewagi – podkreślał Witold Graboś, zastępca przewodniczącego KRRiT. Przedstawiciele Polskiego Radia omówili dotychczasowy przebieg procesu w spółce. KRRiT przedstawiła także informację dotyczącą wymogów związanych z przygotowaniem wniosków koncesyjnych na dodatkowe programy nadawców w ofercie cyfrowej. Temat był szeroko dyskutowany przez przedstawicieli regionalnych rozgłośni radiowych, którzy przedstawiali zarówno swoje propozycje programowe, jak i sposoby promocji procesu cyfryzacji w reprezentowanych przez siebie rozgłośniach.

W trakcie spotkania przedstawiciele Telewizji Polskiej przedstawili również obecny etap prac nad projektem Biblioteki Cyfrowej Mediów Publicznych (BCMP).

W trakcie dwudniowych obrad nadawcy wielokrotnie podkreślali brak możliwości przygotowywania przez spółki długofalowych planów działań ze względu na niemożność określenia sytuacji finansowej w perspektywie najbliższych lat.

Zapewnienie stabilnego finansowania mediów publicznych jest priorytetowym celem Krajowej Rady. Zdajemy sobie sprawę z trudności, ale będziemy niezmiennie działać w zakresie, na jaki pozwala prawo, bo doskonale znamy korzyści, jakie przyniosłaby całemu społeczeństwu zmiana obecnego systemu finansowania – podkreślał Jan Dworak.

Spotkanie zakończyło się przypomnieniem obowiązków nadawców publicznych związanych ze zbliżającymi się kampaniami wyborczymi do Parlamentu Europejskiego i wyborami samorządowymi.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *