KRRiT: więcej środków dla mediów publicznych

93 miliony złotych więcej na realizację misji dostały w tym roku media publiczne. Na konta spółek publicznej radiofonii i telewizji trafiły w sumie 563 miliony złotych, z czego 530 milionów to wpływy z tegorocznego abonamentu, a 33 miliony to dodatkowe środki pochodzące z wpływów abonamentowych uzyskanych w latach 2010-2011.

Wpływy z tegorocznego abonamentu były o 60 milionów złotych wyższe niż prognozowała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, która zakładała, że wyniosą one 470 milionów. W 2012 roku na konta spółek publicznej radiofonii i telewizji trafiło 530 milionów złotych.

Telewizja Polska S.A. otrzymała 236 milionów 450 tysięcy złotych, Polskie Radio S.A. 148 milionów 756 tysięcy złotych, a rozgłośnie regionalne Polskiego Radia 144 miliony 794 tysięcy złotych. Obecny poziom wpływów jest więc wyższy od przewidywanego i wynika z rosnącej aktywności Poczty Polskiej i aparatu skarbowego w ściąganiu należności.

Ponadto zgodnie z uchwałą KRRiT z 29 grudnia 2011 roku, w styczniu br. mediom publicznym przekazane zostały dodatkowe środki pochodzące z wpływów abonamentowych uzyskanych w latach 2010-2011 w kwocie 33 milionów 173 tysięcy złotych. W sumie w 2012 roku na konta spółek publicznej radiofonii i telewizji trafiły 563 miliony złotych.

Wpływy w 2013 roku

Pierwotna prognoza wpływów abonamentowych na przyszły rok wynosiła 401 milionów złotych. Po analizie tegorocznych wpływów KRRiT uznała, że pozwalają one na podniesienie przyszłorocznej prognozy o 32 procent. W 2013 roku media publiczne na realizację misji otrzymać mają 529 milionów złotych.

Nie jest to jednak poziom finansowania, który pozwoliłby na właściwy rozwój mediów publicznych, a w szczególności na konieczną dekomercjalizację Telewizji Publicznej. Dla zapewnienia stabilnego, przewidywalnego i odpowiedniego finansowania mediów publicznych niezbędne jest uchwalenie nowego prawa medialnego. Przedstawiciele rządu deklarują podjecie działań w tym zakresie od 1 marca 2012 roku.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *