Lista ważnych wydarzeń w Dzienniku Urzędowym UE

3 lutego 2015 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano decyzję Komisji Europejskiej z 21 listopada 2014 roku w sprawie polskiej listy ważnych wydarzeń. Zgodnie z art. 14 ust. 2 dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych 2010/13/UE polska lista ważnych wydarzeń została notyfikowana do Komisji Europejskiej. Publikacja decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej stanowi ostatni etap prac w trybie porządku prawnego UE.

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej została opublikowana decyzja Komisji (UE) 2015/163 z dnia 21 listopada 2014 roku w sprawie zgodności z prawem Unii środków, które Polska planuje przyjąć zgodnie z art. 14 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych) wraz z polską listą ważnych wydarzeń.

3 grudnia 2014 roku rozporządzenie Krajowej Radu Radiofonii i Telewizji z 17 listopada 2014 roku w sprawie listy ważnych wydarzeń zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Rozporządzenie wejdzie w życie po dwunastu miesiącach od ogłoszenia czyli w grudniu tego roku.

Po wejściu w życie przepisów, transmisje telewizyjne wydarzeń wymienionych w art. 20b ust. 2 ustawy o rtv, jak i w rozporządzeniu KRRiT z dnia 17 listopada 2014 r., a co za tym idzie prawa odbiorców, zostaną objęte ochroną prawną na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej i na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Zgodnie z przepisami ustawy o radiofonii i telewizji bezpośrednia transmisja telewizyjna z ważnych wydarzeń może być nadana, co do zasady, tylko w programie ogólnokrajowym dostępnym w całości bez opłaty.

Na liście ważnych wydarzeń zgodnie z art. 20b ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji znajdują się obecnie:
1) letnie i zimowe Igrzyska Olimpijskie;
2) półfinały i finały mistrzostw świata i Europy w piłce nożnej, a także wszelkie inne mecze w ramach tych imprez z udziałem reprezentacji Polski, w tym mecze eliminacyjne;
3) inne mecze z udziałem reprezentacji Polski w piłce nożnej w ramach oficjalnych rozgrywek oraz mecze z udziałem polskich klubów w ramach Ligi Mistrzów i Pucharu UEFA.

Rozporządzenie zawiera następujące wydarzenia:
1) mecze z udziałem reprezentacji Polski w mistrzostwach świata i Europy w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn, w tym mecze eliminacyjne;
2) zawody Ligi Światowej w piłce siatkowej mężczyzn rozgrywane w Polsce;
3) półfinały i finały mistrzostw świata i Europy w piłce ręcznej mężczyzn, a także wszelkie inne mecze w ramach tych imprez z udziałem reprezentacji Polski, w tym mecze eliminacyjne;
4) Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym;
5) zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich;
6) zawody Pucharu Świata w biegach narciarskich kobiet;
7) Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce.

Komisja Europejska po szczegółowej i wszechstronnej analizie polskiej listy ważnych wydarzeń oraz krajowych regulacji prawnych dotyczących transmisji z ważnych wydarzeń potwierdziła zgodność listy z prawem Unii Europejskiej.

Każde z wydarzeń wymienionych na liście spełnia, zgodnie z wymogami prawa unijnego, przynajmniej dwa z poniżej wymienionych kryteriów kwalifikacyjnych:
– wydarzenie lub jego wynik wywołuje szczególny oddźwięk wśród widowni danego państwa członkowskiego, wykraczający poza wpływ jaki wywołuje na osoby, które zwykle śledzą transmisje przebiegu danej dziedziny sportu lub z przebiegu innego rodzaju wydarzenia,
– wydarzenie ma szczególne, ogólnie uznane znaczenie kulturalne dla populacji danego państwa członkowskiego, w szczególności jako katalizator jego kulturowej tożsamości,
– wydarzenie obejmuje udział reprezentacji narodowej w danej dziedzinie sportu w wielkim turnieju międzynarodowym,
– relacja z danego wydarzenia była tradycyjnie nadawana w telewizji ogólnodostępnej i przyciągała dużą widownię telewizyjną w danym państwie członkowskim.

W swojej decyzji Komisja Europejska podkreśliła również, że opracowane przez KRRiT rozporządzenie oraz postanowienia ustawy dotyczące transmisji z ważnych wydarzeń są zgodne z obowiązującymi w Unii Europejskiej zasadami konkurencji. Obiektywne kryteria dotyczące nadawców, którzy mogą ubiegać się o nabycie praw do transmisji wydarzeń z listy umożliwiają im swobodną konkurencję na rynku.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *