Pożegnano Karola Jakubowicza

14 maja br. na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie odbył się pogrzeb Karola Jakubowicza, medioznawcy, doradcy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji napłynęły liczne kondolencje oraz wyrazy pamięci o Karolu Jakubowiczu, zarówno od osób prywatnych jak i instytucji z Polski i Europy.

Kondolencje przesłał Thorbjørn Jagland, Sekretarz Generalny Rady Europy, Jan Malinowski, Szef Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Dyrekcji Generalnej Praw Człowieka Rady Europy, Emmanuelle Machet, Sekretarz Europejskiej Platformy Organów Regulacyjnych ds. mediów, Wolfgang Closs, André Lange i Susanne Nikoltchev z Europejskiego Obserwatorium Audiowizualnego, Miloš Mistrík, Przewodniczący Słowackiej Rady Radiofonii i Telewizji oraz György Ocskó w imieniu Węgierskiej Rady ds. Mediów i Infokomunikacji.

Minutą ciszy uczcili Karola Jakubowicza uczestnicy spotkania Europejskiej Platformy Organów Regulacyjnych (EPRA), które odbyło się przed kilkoma dniami w Krakowie, a także uczestnicy seminarium Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).

Pamięci Karola Jakubowicza, jako gorącego orędownika powstania w Polsce mediów trzeciego sektora, poświęcone były także obrady Grupy Roboczej ds. Mediów Lokalnych i Środowiskowych podczas obrad EPRA w Krakowie.

Karol Jakubowicz był medioznawcą specjalizującym się w zagadnieniach mediów elektronicznych, ekspertem Rady Europy, UNESCO, Unii Europejskiej, OBWE w zakresie ustawodawstwa radiowo-telewizyjnego. Był przewodniczącym Międzyrządowej Rady Programu „Informacja dla wszystkich” przy UNESCO, członkiem Rady Niezależnej Komisji ds. Mediów w Kosowie oraz przewodniczącym Komitetu Zarządzającego do Spraw Mediów i Nowych Usług Komunikacyjnych Rady Europy.

W latach 1994-1997 był wiceprzewodniczącym i przewodniczącym Rady Nadzorczej TVP S.A, następnie dyrektorem Biura Analiz i Planowania Strategicznego w TVP S.A., a w latach 2004-2006 dyrektorem Departamentu Strategii i Analiz KRRiT. Był autorem lub współautorem licznych krajowych i zagranicznych publikacji naukowych poświęconych mediom elektronicznym i komunikacji społecznej.

W 2011 roku został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zmarł 28 kwietnia br. w Warszawie.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *