Senat przyjął Sprawozdanie KRRiT za 2013 rok

25 września 2014 roku Senat RP zdecydowaną większością głosów przyjął Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2013 roku wraz aneksem Media publiczne i Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji.

W głosowaniu udział wzięło 83 senatorów. Za przyjęciem Sprawozdania KRRiT opowiedziało się 55, przeciw było 28, nikt nie wstrzymał się od głosu.

11 lipca 2014 roku Sprawozdanie zostało przyjęte przez Sejm.

Sprawozdanie zawiera informacje o sposobie zrealizowania ustawowych zadań KRRiT, przede wszystkim dotyczących postępowań koncesyjnych, sprawowania kontroli działalności nadawców, podziału opłat abonamentowych, organizowania i inicjowania współpracy międzynarodowej oraz wydawania na podstawie upoważnień ustawowych rozporządzeń jako wykonawczych aktów prawnych.

Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji zawiera prezentację obrazu rynku usług medialnych na tle rynków sąsiadujących: prasy, kinematografii, sektora telekomunikacyjnego, a także pogłębioną analizę zjawisk zachodzących na polskim rynku mediów audiowizualnych z uwzględnieniem międzynarodowego kontekstu niektórych problemów.

Załączony po raz drugi do Sprawozdania aneks Media publiczne prezentuje opis 19 spółek publicznej radiofonii i telewizji, ze szczególnym uwzględnieniem realizowanych przez nie planów programowych, wykorzystania środków abonamentowych, kosztów działalności misyjnej oraz wybranych obszarów technologicznych.

Zgodnie z Ustawą o radiofonii i telewizji, 31 marca 2014 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedstawiła wszystkie dokumenty Sejmowi, Senatowi i Prezydentowi RP. Dokumenty przesłane zostały także Premierowi oraz przewodniczącym sejmowej i senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Sprawozdanie roczne jest dwudziestym pierwszym z kolei, jakie KRRiT składa od 1994 roku.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *