Telewizja POLSAT sfinalizowała transakcje zakupu Polskich Mediów i sprzedaży RS TV

30 sierpnia 2013 roku, w wyniku spełnienia warunków zawieszających, doszło do finalizacji transakcji nabycia przez Telewizję Polsat spółki Polskie Media będącej nadawcą kanałów TV4 (Czwórka) i TV6 (Szóstka) za łączną kwotę 99 mln zł, obejmującą cenę za akcje oraz korekty do wartości przedsiębiorstwa. Jednocześnie sfinalizowana została także sprzedaż przez Telewizję Polsat spółki RS TV na rzecz spółki EmiTel za kwotę 45,5 mln zł.

Kanały TV4 i TV6 w Grupie Polsat

Telewizja Polsat nabyła łącznie 14.500.000 akcji imiennych Polskie Media o wartości nominalnej 10,00 zł każda, stanowiących 100% kapitału zakładowego i uprawniających do 100% głosów na walnym zgromadzeniu spółki Polskie Media, za łączną kwotę 99 mln zł, obejmującą cenę za akcje oraz korekty do wartości przedsiębiorstwa. Niezależna opinia firmy doradczej KPMG, przygotowana dla Zarządu Cyfrowego Polsatu, potwierdziła, że warunki cenowe transakcji są godziwe z punktu widzenia interesów Cyfrowego Polsatu.

Nabycie spółki stanowi dla Grupy Cyfrowy Polsat strategiczny krok w kierunku wzmocnienia pozycji rynkowej Telewizji Polsat. Otwiera możliwość zwiększenia przychodów reklamowych w oparciu o rosnący zasięg i silniejszą pozycję negocjacyjną Grupy, a także możliwość realizacji synergii w obszarach: dostępu i wykorzystania treści programowych, technicznym, reklamy, marketingu i cross-promocji oraz zasobów back-office. Transakcja została sfinansowana ze środków własnych.

Spółka Polskie Media jest nadawcą dwóch kanałów rozprowadzanych zarówno drogą naziemną jak i kablowo-satelitarną: TV4 i TV6. Ramówka należącego od tego momentu do Grupy Polsat kanału TV4 opiera się na interesującej ofercie filmowej, inteligentnej rozrywce, ciekawych propozycjach dla miłośników sportu oraz urozmaiconej publicystyce. Z kolei w ofercie programowej TV6 znajdują się największe hity światowej rozrywki, m.in.: teleturnieje, programy typu reality show, seriale fabularne i animowane, telenowele.

RS TV sprzedane spółce EmiTel

Jednocześnie, po spełnieniu się warunków zawieszających, doszło do finalizacji transakcji sprzedaży przez Telewizję Polsat 100% akcji w spółce RS TV na rzecz spółki EmiTel. Warunki te obejmowały uzyskanie zgody od banków będących stronami umowy kredytowej (SFA) Cyfrowego Polsatu, zwolnienie wszystkich zabezpieczeń na akcjach i majątku spółki związanych z umową kredytową i emisją obligacji oraz rejestrację przez sąd podziału RS TV.

Sprzedaż RS TV, spółki świadczącej usługi transmisji sygnału w większości na rzecz Grupy Polsat, wynikała z chęci skoncentrowania się na dwóch głównych segmentach działalności Grupy – świadczeniu usług dla klientów indywidualnych oraz nadawaniu i produkcji telewizyjnej.

Zgodnie z posiadaną przez Cyfrowy Polsat umową kredytową, środki pozyskane ze zbycia udziałów w spółce RS TV w kwocie 45,5 mln zł zostaną w całości przeznaczone na kolejną przedterminową częściową spłatę kredytu terminowego zaciągniętego na zakup Telewizji Polsat. 28 czerwca br. Cyfrowy Polsat dokonał dobrowolnej spłaty nadprogramowej raty w wysokości 100 mln zł. Na dzień 30 czerwca 2013 r. wysokość zobowiązania wynikającego z tytułu kredytu wynosiła 686 mln zł, zaś wskaźnik dług netto/EBITDA zanotował poziom 1,90x.

Źródło: Cyfrowy Polsat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *