TV Trwam i TVP ABC z rezerwacjami częstotliwości na MUX-1

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej dokonał zmian w rezerwacji częstotliwości na pierwszym multipleksie (MUX-1) Naziemnej Telewizji Cyfrowej. 15 lutego br. emisję będą mogły rozpocząć TV Trwam i TVP ABC.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał 28 stycznia 2014 roku decyzję w sprawie zmiany rezerwacji częstotliwości z zakresu 470-862 MHz, dokonanej na rzecz Telewizji Polskiej S.A. na zasadzie współużytkowania, w celu rozpowszechniania programów telewizyjnych w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w pierwszym multipleksie (MUX-1).

Decyzja ta skraca okres wykorzystania przez Telewizję Polską S.A. części multipleksu pierwszego, a tym samym pośrednio skraca terminu ważności rezerwacji częstotliwości w odniesieniu do rozpowszechniania dwóch z programów telewizyjnych: „Telewizja Polska I”, „Telewizja Polska II” lub programu regionalnego.

Zgodnie z treścią decyzji od dnia 15 lutego 2014 roku możliwe jest umieszczenie w pierwszym multipleksie (MUX-1) dwóch nowych programów telewizyjnych, na które przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wydał koncesje, tj. TV Trwam i TVP ABC.

Rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie stanowi również rozpatrzenie skarg obywatelskich, przekazanych z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji do Prezesa UKE. Dokonując zmiany decyzji rezerwacyjnej dla Telewizji Polskiej S.A., Prezes UKE uwzględnił stanowiska prezentowane w tych skargach i rozwiązał problemy w nich sygnalizowane.

Ponadto 29 stycznia 2014 roku Prezes UKE dokonał na rzecz Fundacji Lux Veritatis rezerwacji częstotliwości z zakresu 470-862 MHz, na zasadzie współużytkowania. Fundacja od dnia 15 lutego 2014 roku uzyskuje zatem uprawnienie do rozpowszechniania na pierwszym multipleksie (MUX-1) w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną programu telewizyjnego pod nazwą „TRWAM”.

Natomiast Telewizja Polska S.A. na podstawie decyzji rezerwacyjnej Prezesa UKE z dnia 29 stycznia 2014 roku uzyskała uprawnienie do rozpowszechniania od dnia 15 lutego 2014 roku w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną programu telewizyjnego pod nazwą „TVP ABC”.

Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *