TVL z decyzją rezerwacyjną na MUX-L7

30 marca 2015 roku prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, po przeprowadzeniu konkursu na rezerwację częstotliwości z zakresu 470-790 MHz wykorzystywanej w służbie radiokomunikacyjnej radiodyfuzyjnej na obszarze rezerwacji Głogów / Legnica / Lubin, dokonał na rzecz TVL rezerwacji częstotliwości z zakresu 470-790 MHz (kanału TV nr 43 o szerokości 8 MHz) przeznaczonej do rozpowszechniania lub rozprowadzania w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną programów telewizyjnych lub radiofonicznych umieszczonych w siódmym multipleksie lokalnym (MUX-L7) Naziemnej Telewizji Cyfrowej.

TVL jest uprawnione do rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości od dnia doręczenia decyzji. Częstotliwość będzie wykorzystywana w celu rozprowadzania lub rozpowszechniania programu telewizyjnego pod nazwą „ODRA – Lubin” (po udzieleniu przez przewodniczącego KRRiT koncesji na rozpowszechnianie programu w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie) od dnia doręczenia decyzji do dnia 13 kwietnia 2015 roku, a w przypadku udzielenia przez przewodniczącego KRRiT koncesji na kolejny okres również w pozostałym okresie obowiązywania decyzji rezerwacyjnej oraz w celu rozpowszechniania lub rozprowadzania innych programów telewizyjnych.

Zgodnie z podjętymi zobowiązaniami konkursowymi TVL jest zobligowane m.in. do:
– rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości i rozpoczęcia rozpowszechniania lub rozprowadzania programów nie później niż w terminie 6 miesięcy od daty doręczenia decyzji;
– rozpowszechniania na podstawie koncesji przewodniczącego KRRiT lub koncesji przewodniczącego KRRiT wydanej na kolejny okres, programu telewizyjnego o charakterze uniwersalnym z tematyką lokalną pod nazwą „ODRA – Lubin” lub rozpowszechniania tego programu (za zgodą nadawcy) i umieszczenia tego programu na pierwszym miejscu na liście programów dostępnych w MUX-L7 do dnia 13 kwietnia 2015 roku, a w przypadku udzielenia przez przewodniczącego KRRiT koncesji na kolejny okres również w pozostałym okresie obowiązywania decyzji rezerwacyjnej;
– zapewnienia w MUX-L4 minimum 3 rozpowszechnianych lub rozprowadzanych programów telewizyjnych, na rozpowszechnianie których wydane zostały koncesje przewodniczącego KRRiT;
– zapewnienia dla każdego z programów telewizyjnych w MUX-L7 nie mniej niż 1/8 przepływności multipleksu przeznaczonej na jego audiowizualne składniki.

Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *