TVP pozostanie na MUX-1 do kwietnia 2014 roku

Minister Administracji i Cyfryzacji, Michał Boni, na posiedzeniu Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, które odbyło się 25 lipca 2013 roku, poinformował, że kanały Telewizji Polskiej pozostaną na pierwszym multipleksie (MUX-1) Naziemnej Telewizji Cyfrowej do 27 kwietnia 2014 roku.

Ze względu na dobro polskich obywateli, chcielibyśmy żeby telewizja publiczna we współpracy z EmiTelem w najbliższych miesiącach dokonała dopasowania nadajników i źródeł sygnału cyfrowego tych, które wiążą się z multipleksem trzecim do granic administracyjnych województw i regionów. Dlatego, że pokładamy wielkie nadzieje w budowaniu telewizji regionalnej, budującej tożsamość regionalną, i uważamy, że także z punktu widzenia innych funkcji, jakie telewizja publiczna może i powinna pełnić wobec swoich wszystkich obywateli, jest ważne żeby te funkcje były uruchamiane także w okręgach, które są związane z podziałem administracyjnym – wyjaśniał główną przyczynę dalszej obecności kanałów TVP na MUX-1 Michał Boni, Minister Administracji i Cyfryzacji.

Jeśli myślimy o regionalnym systemie ostrzegania związanym ze zjawiskami pogodowymi, to oczywiście cały model zarządzania kryzysowego dopasowany jest do modelu wojewódzkiego i do modelu administracyjnego, i w sytuacji, w której będziemy mieli, tak jak to jest jeszcze dzisiaj, tzn. mieszkańcy określonego regionu mogą mieć dostęp w jakiejś części do sygnału telewizji regionalnej, która jest z województwa obok, no to takiego zadania nie da się zrealizować. W imię tej potrzeby, dla sprawnego funkcjonowania państwa i potrzeb obywatelskich, uważam że telewizja publiczna wspólnie z EmiTelem w ciągu najbliższych miesięcy powinna to zadanie zrealizować i po wykonaniu tego zadania, czyli dopasowaniu wszystkich parametrów technicznych nadawania w multipleksie trzecim, zejdzie, by użyć potocznego określenia, na multipleks trzeci – dodał Michał Boni.

Jednocześnie Michał Boni, Minister Administracji i Cyfryzacji, nie wyklucza, że w przypadku szybszego dopasowania sygnału trzeciego multipleksu do granic administracyjnych województw, Telewizja Polska opuści pierwszy multipleks przed 27 kwietnia 2014 roku.

Źródło: Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *